Zeker nu de crisis op haar einde loopt, maar eigenlijk ook al daarvoor, focussen bedrijven begrijpelijkerwijs op hun operationele processen en dagdagelijkse werking. Alleen wordt hierbij vaak het HR-luik stiefmoederlijk behandeld, dat nochtans cruciaal is voor werknemerswelzijn, talentmanagement, groei, enzovoort. Om die reden wil HR Power als externe partner groeiende productiebedrijven helpen bij de opzet en de uitbouw van een pragmatisch HR-beleid. Tot ze matuur genoeg zijn om op eigen benen te staan.

“Eigenlijk heb ik zelf geen HR-achtergrond”, geeft founder en HR-businesspartner Bart Menschaert meteen toe. “Ik behaalde een bachelor diploma Accountancy-fiscaliteit, dus zocht het aanvankelijk eerder financieel. Maar in mijn payrollfuncties bij – voornamelijk – productiebedrijven kwam ik ook in contact met brede HR-aspecten als sociale wetgeving, personeelsbeheer, onthaal & evaluatiebeleid, rekrutering, aanbrengen van HR structuur en zo veel meer... Dat boeide me mateloos, waarop ik besloot me daar verder in te gaan verdiepen.”

Ik zie mezelf als een bruggenbouwer tussen organisaties en HR-experts

In 2011 zette Bart Menschaert dan de stap naar een zelfstandige loopbaan – iets waar hij al heel lang van droomde – hoewel van HR Power op dat moment nog geen sprake was.
“Ik werkte aanvankelijk fulltime voor één opdrachtgever, tot ik besloot mijn dienstverlening te verbreden en mijn omzet te spreiden. Met name door mij ten dienste te stellen van meerdere kleine kmo’s (20 tot 50 medewerkers) in Oost- en West-Vlaanderen die geen eigen HR-verantwoordelijke hebben. Maar die wél zodanig aan het groeien zijn dat ze die op een bepaald moment wel nodig zullen hebben.”

Op dat moment ontzorgt HR Power de bedrijfsleider door op deeltijdse basis de juiste HR expert bij hem in te schakelen. In een latere fase, wanneer ze beslissen een vaste HR-verantwoordelijke aan te werven, kunnen wij van dienst zijn in die zoektocht. Op dat vlak zag en zie ik mij echt als een bruggenbouwer tussen organisaties en HR-experts.”

De rol van HR binnen employer branding

“Uit die visie en werkwijze is dan drie jaar geleden HR Power ontstaan. Ik kon niet alle klanten een correcte HR-service blijven leveren en dus ben ik me gaan omringen met freelance senior HR-experten, voornamelijk generalisten. Doordat die eenzelfde pragmatische aanpak hanteerden kon ik hen deeltijds outsourcen naar groeiende productiebedrijven.”

“Een logische target, gezien mijn eerdere ervaring in die sector. Daar helpen die freelancers bij sollicitatiegesprekken, het opzetten van een onthaalbeleid, het voeren van moeilijke gesprekken, vraagstukken over paritaire comités, feedback aan medewerkers, fiscaliteit van het wagenparkbeheer… Kortom, bij alles wat de zaakvoerder van zijn corebusiness afleidt, wat hij dus zelf niet zo graag doet – wat hij dus zelf niet zo graag doet of omdat hij daar zijn energie niet uit haalt.”

“Daarmee wil ik echter niet gezegd hebben dat de zaakvoerder niet zou beseffen dat zijn werknemers het kapitaal van zijn organisatie vormen – wel integendeel – maar hij weet alleen vaak niet hoe hij dat kapitaal via HR optimaal kan laten renderen. En daar komen wij op de proppen. Vergeet ook niet dat HR echt een verschil kan maken in employer branding: een exitgesprek dat niet vlot verloopt, kan al snel de ronde doen en zijn weerslag hebben op nieuwe medewerkers…”

“Dat is trouwens ook de reden waarom wij met Hoe geen onnodige tijd meer verliezen met HR eerder dit jaar een gratis e-book hebben geschreven met daarin concrete HR-handvaten en -tips voor ondernemers. Zodat ze niet meteen HR Power moeten inschakelen. Maar misschien moet ik dat maar niet te luid zeggen”, lacht Bart Menschaert.

Bart Menschaert - Zaakvoerder HR Power

Gezond boerenverstand

Dat is, in een notendop, het verhaal van HR Power. Met als kern van onze werkwijze de vier bouwblokken die een volwaardig HR-beleid nodig heeft – aanwerven, samenwerken, groeien en uitstromen – én een pragmatische aanpak. Want aangezien ik geen achtergrond in HR heb, vertrek ik vanuit de realiteit die ik meemaak. Mijn expertise komt voort uit dingen vastpakken en in beweging brengen. Gezond boerenverstand, daar komt het eigenlijk op neer (lacht).”

Dat gezonde boerenverstand komt overigens goed van pas in de omgeving van productiebedrijven, waar HR Power op focust. “Je zit daar namelijk met twee specifieke populaties van werknemers: arbeiders en bedienden”, verduidelijkt Bart Menschaert. “Die moeten op een eigen, specifieke manier benaderd worden. Dat is de ondersteunende meerwaarde die wij op basis van onze knowhow en ervaring kunnen bieden aan de zaakvoerder van dergelijke kmo.”

De drie P’s van HR Power

Sinds kort ontzorgt HR Power de klant ook met de organisatie van assessments, coachings & workshops en trainingen. “Dat is echter niet onze corebusiness” benadrukt Bart Menschaert. “Maar het komt op vraag van klanten, dus gaan we daar graag op in. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een assessment afnemen van een sollicitant om het potentieel, de pro's en contra's in kaart te brengen, of een coachingsessie voor medewerkers die een nieuwe functie bekleden of willen doorgroeien in de organisatie. Ook daar zorgen we voor de juiste match tussen de klant en de freelancer die voor ons die opdracht uitvoert.”

“Maar onze eigen echte corebusiness blijft HR, dat we – conform de drie ‘P’ van ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ – benaderen vanuit drie verschillende P’s. De eerste daarvan staat voor persoonlijk contact: wij kennen al onze klanten, freelancers en andere stakeholders door en door en vinden dat ook heel belangrijk. Want alleen zo zullen wij als kleine organisatie het verschil kunnen maken.”

Onze eigen echte corebusiness blijft HR dat we benaderen vanuit drie verschillende P’s: People, Planet en Profit

“De tweede ‘P’ verwijst naar onze pragmatische aanpak, die heel oplossingsgericht is en rechtstreeks voortkomt uit ons gezond boerenverstand: waar kunnen onze freelancers operationeel in HR meedraaien en meerwaarde bieden? Het volstaat met andere woorden niet om een audit te doen die de problemen blootlegt en het dan aan de organisatie laten om die aan te pakken. We zullen die problemen en uitdagingen weliswaar aanstippen bij de zaakvoerder, maar meteen ook oplossingen aanreiken om ze te helpen oplossen.”

“De derde P staat dan voor de passie die wij hebben voor mensen en voor HR. Respect is de basis van alles, en dat trekken wij door in onze werkwijze en communicatie. Sowieso moet je passie hebben in alles wat je onderneemt. Ik weet trouwens dat we officieel drie P’s in het vaandel van HR Power dragen, maar eigenlijk is er nog een vierde (lacht). En dat is de P van power die voorkomt in onze naam: wij hebben namelijk binnen onze organisatie een dynamiek die we heel graag willen uitstralen naar onze klanten toe. De dynamiek die ook voortkomt uit ondernemen, wat ik - zoals eerder vermeld - al van kindsbeen wilde doen.”