100% onafhankelijk onderzoek

Om de kwaliteit en objectiviteit van dit imago-onderzoek te garanderen, gebeurt de volledige uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Motivaction zal de data, verzameld aan de hand van een door onze redactie opgestelde vragenlijst, verwerken en grondig analyseren.

Wie bepaalt de ranking?

Uit alle inzendingen stelt een onafhankelijk expertenpanel voor elk van de 4 categorieën een shortlist van deelnemende bedrijven samen.

Het zijn vervolgens de klanten en gebruikers van die bedrijven die uiteindelijk bepalen welk bedrijf welke plaats krijgt in de ranking. Via een online enquête kiest elke respondent zelf binnen welke van de vier hoofdcategorie(ën) hij één of meerdere digitale dienstverleners beoordeelt op een 7-puntenschaal. Dat doen ze telkens op basis van vier criteria:

  1. Kennis/knowhow
  2. Prijs-kwaliteitverhouding
  3. Betrouwbaarheid
  4. Flexibiliteit

Uiteraard is het niet toegestaan op de organisatie te stemmen waar men is tewerkgesteld. Bovendien kunnen respondenten geen ander bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Sowieso is het voor deelnemende bedrijven niet mogelijk op welke manier ook invloed uit te oefenen op de procedure en kan men bijgevolg de einduitslag niet beïnvloeden.