Bedrijfsleiders voelen dat nieuwe technologieën nodig zijn, maar vinden ze te complex

Bedrijfsleiders voelen dat nieuwe technologieën nodig zijn, maar vinden ze te complex

Het tempo van technologische innovatie ligt ongelofelijk hoog. Voor bedrijven is het dan ook een hele uitdaging om deze vooruitgang bij te houden en de technologieën te implementeren. Om na te gaan hoe zij plannen om dit aan te pakken, werkte Avanade met Wakefield Research een onderzoek uit bij C-level executives en IT-beslissingsnemers. Al deze leidinggevenden beseffen dat het anticiperen op trends, investeren in innovatie en verkennen van nieuwe technologische horizonten hun bedrijf vooruit helpt. Daarom willen de meesten deze technologieën binnen de drie jaar implementeren. Al geven bedrijfsleiders toe dat ze de complexiteit van deze innovaties niet altijd volledig begrijpen.

De volgende landen namen deel aan de studie: de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Denemarken, Zweden, Italië, Nederland en Spanje. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven een positieve houding aannemen tegenover blockchain, quantum computing, conversational AI en immersive technology. Ze zijn bereid om de problemen die het gebruik van Internet of Things, digitale ethiek en digital security met zich meebrengen onder handen te nemen.

Bijna alle bedrijven plannen om deze technologieën te implementeren en dit binnen de komende drie jaar. Bedrijfsleiders geven wel toe dat hun bedrijf de complexiteit van deze innovaties niet volledig begrijpt. Toch erkennen ze dat deze technologieën essentieel zijn voor hun succes.

Blockchaintechnologie

Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om digitaal en op een gecentraliseerde manier economische transacties bij te houden. Bijna alle bedrijfsleiders (94%) plannen om deze technologie te integreren, maar toch opvallend hoe 7 van de 10 denkt dat blockchain eerder een rage dan een evolutionaire ontwikkeling zal zijn.

Ongeveer de helft van de leidinggevenden (49%) gebruikt of is van plan om blockchain te implementeren, met de bedoeling nieuwe businessmodellen te verkennen. De meesten willen de technologie eerst testen als een intern proof of concept (45%). Velen plannen om de technologie aan te wenden om hun bedrijfsprocessen te verbeteren (43%).

Om blockchain te introduceren zal meer dan de helft (58%) van de leidinggevenden hun eigen infrastructuur uitbouwen en hiervoor niet wachten op bestaande concrete oplossingen die binnen hun bedrijfssituatie passen. De grootste uitdaging die een derde van de bedrijven (34%) ziet in blockchain is het gebrek aan talent dat zich in deze technologie specialiseert en dat de implementatie en het onderhoud ervan op zich kan nemen.

Quantum Computing

Quantum computing is voor bedrijfsleiders nog moeilijker te vatten dan blockchain. De overgrote meerderheid (80%) is niet helemaal zeker of ze de term volledig begrijpen. Toch gebruiken of willen bijna alle bedrijven (94%) quantum computing introduceren en dit bij meer dan de helft (61%) binnen de drie jaar.

Drie vierde van de leidinggevenden (75%) geloven dat quantum computing een grote impact zal hebben op hun bedrijf. Vier op de tien (39%) zijn van mening dat deze technologie kan bijdragen aan de cybersecurity binnen hun organisatie. Daarnaast brengt quantum computing volgens de ondervraagden voordelen met zich mee bij data-analyse en het oplossen van problemen op grotere schaal (36%). Het maakt het ook mogelijk om sneller en nauwkeuriger voorspellingen te doen betreffende de impact op hun business (35%).

Conversational AI

De opmars naar automatisering zal niet terugdraaien zolang het geen bedreiging vormt voor de effectiviteit, de veiligheid en de kostenbesparingen. Bijna alle bedrijfsleiders (96%) hebben conversational AI in hun organisatie geïntegreerd of plannen dit te doen. Meer dan 4 op de 10 bedrijfsleiders wil conversational AI gebruiken om IT-problemen op te lossen en klanten en medewerkers beter te ondersteunen.

Veel bedrijfsleiders maken zich zorgen dat ze te vroeg investeren in conversational AI

De grootste uitdaging bij de integratie van conversational AI blijft data privacy (35%). Bedrijfsleiders maken zich zorgen dat ze te vroeg investeren in de technologie (30%). Er komen ook extra kosten bij kijken omdat ze talent moeten aannemen en de hard- en software moeten onderhouden (30%).

Immersive Experience Technology

Immersive Experience technologie maakt gebruik van de menselijke zintuigen om een realistische omgeving te creëren. Een goede eerste indruk van de gebruiker is daarom cruciaal. Bijna alle beslissingnemers (92%) willen deze technologie integreren binnen hun organisatie. Bijna de helft is van plan om deze technologie eerst te testen bij een beperkte (klanten)groep. 4 van de 10 zit momenteel in een interne fase van proof of concept of rondt de volledige implementatie af.

Bedrijven zien vooral mogelijkheden om de immersive technology te gebruiken met cross-devices zoals de telefoon (47%), bij spraakinterface (43%) of virtual reality (41%). Daarnaast spreken de volgende toepassingen bedrijfsleiders aan: de mogelijkheid om samen te werken vanop afstand, een virtuele tour te doen of interactieve reclame te creëren via smartphones.

IoT inzetten

De meeste leidinggevenden (79%) zijn er niet helemaal zeker van of hun bedrijf in staat is om het Internet of Things te gebruiken op een manier die een meetbare impact heeft op hun business. De grootste uitdaging die managers ervan weerhoudt om IoT volledig te integreren zijn ook hier beveiliging (29%) en een gebrek aan betrouwbare gegevens (29%).

Bedrijfsleiders zien wel voordelen van IoT voor hun business: een verhoging van de efficiëntie en kwaliteit van bedrijfsactiviteiten (39%), een verbeterde productiviteit op de werkplek (39%) en de identificatie van opportuniteiten om bijvoorbeeld nieuwe of uitgebreide producten of diensten te creëren (38%).

Digital Ethics

Technologische vooruitgang zal het bedrijfsleven en de samenleving op talloze manieren ten goede komen, maar zolang de mens erbij betrokken is, zullen ethische kwesties altijd de kop opsteken. De meeste bedrijfsleiders (81%) hebben niet het volste vertrouwen dat hun organisatie voldoende voorbereid is om ethische kwesties met betrekking tot artificiële intelligentie en digitale automatisering aan te pakken.

De meeste bedrijfsleiders hebben niet het volste vertrouwen dat hun organisatie voldoende voorbereid is om ethische kwesties rond AI aan te pakken

Meer dan de helft (53%) geeft aan dat hun bedrijf controlesystemen en vaste normen of processen heeft geïmplementeerd om digitale ethiek een plaats te geven. Een vijfde (22%) vindt transparantie belangrijk om digitaal ethisch te werk te gaan. Ze willen dat gebruikers zich bewust zijn van het feit dat ze interageren met AI-technologie in plaats van met een andere mens.

Bijna een vijfde (18%) van de bedrijfsleiders werd al geconfronteerd met een ethisch dilemma op het werk dat zijn oorsprong vond in slimme technologieën of digitale automatisering. Het ging bijvoorbeeld om het verzamelen van persoonlijke gegevens van mobiele apparaten of het vertrouwen op technologie om beslissingen te nemen.

Digital Security

Het digitale landschap verandert voortdurend. Bijna de helft (48%) van bedrijfsleiders ziet nieuwe risico’s op vlak van veiligheid. De manieren om kwetsbaarheden te vinden en toegang te krijgen tot bepaalde gegevens boeken namelijk sneller vooruitgang dan nieuwe technologieën om die data juist beter te beschermen (52%).

De manieren om kwetsbaarheden te vinden en toegang te krijgen tot bepaalde gegevens boeken sneller vooruitgang dan nieuwe technologieën om die data juist beter te beschermen

Ook interne risico’s steken de kop op. Bedrijfsleiders zien die interne problemen die ontstaan via medewerkers of de eigen technologie als een grotere bedreiging als bijvoorbeeld externe oorzaken zoals hackers (49%). Voor meer dan een kwart (27%) vereisen interne bedreigingen meer van hun aandacht.

Bedrijfsleiders zien voordelen van nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en de optimalisatie van bedrijfsactiviteiten. Gezien de continue vooruitgang in communicatie, compliance, dataverwerking en beveiliging van transacties worden bedrijven geconfronteerd met een technologische disruptie. Bedrijfsleiders beseffen dat het anticiperen op trends, investeren in innovatie en verkennen van nieuwe technologische horizonten hen vooruit helpt.

Kiezen voor verschillende nieuwe technologieën zal een grote impact hebben op bedrijven, werknemers en klanten. Deze disruptie geeft hen de kans om nieuwe manieren van werken te introduceren en hierbij hun medewerkers meer te betrekken. In de nieuwe wereldeconomie zullen de bedrijfsleiders die verandering accepteren en anticiperen op de risico’s en uitdagingen die daarmee gepaard gaan, ongetwijfeld de winnaars zijn.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 28.786 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief