Er deden zich verschillende verhalen de ronde omtrent het al dan niet failliet zijn van de Belgische uitgeverij Minoc Business Press, uitgever van ZDnet en Clickx Magazine. 

Wat is de situatie?
Het is het Nederlandse moederbedrijf HUB die failliet is verklaard. Voor hun Belgische dochter Minoc Business Press werd alsnog geen faillissement aangevraagd. Het blijft dus nog afwachten hoe de situatie zal uitdraaien voor Minoc. Hoedanook kan het faillissement van het moederbedrijf in Nederland impact hebben op hun dochterbedrijven.

"We werken hard aan een doorstart en om te kunnen blijven bestaan", aldus Jibbe Van Oost, Adjunct-hoofdredacteur van ZDNet.