Deze week is het de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Broodnodig, want uit een recent onderzoek van Securex blijkt dat er opnieuw een sterke stijging is in het aantal langdurig afwezigen. Volgens een rapport van Itinera Institute zou 70% van de chronische ziektes nochtans vermeden kunnen worden door onze levensstijl aan te passen. De rol die werkgevers daarin spelen kan niet onderschat worden. Bedrijven zijn zich wel bewust van deze problematiek, maar pakken het nog vaak verkeerd aan. Nathalie Arteel, waarderingsexperte en zaakvoerster van Arteel, deelt daarom 5 tips om makkelijk een gezondere werkomgeving en een betere werksfeer te creëren.

Volgens een recent onderzoek van Securex blijft het absenteïsme op de werkvloer maar stijgen. Zo zit er dagelijks 7% van de Belgische werknemers ziek thuis, en zijn 4 afwezigen op 10 zelfs langer dan een jaar ziek. De toename in absenteïsme betekent ook een stevig kostenplaatje voor bedrijven. Een bedrijf met 50 werknemers zou jaarlijks zo’n 270.000 euro uitgeven aan ziekteverzuim. Bovendien is er voor bedrijven nog een andere indirecte kost aan verbonden, namelijk het verlies in productie en productiviteit. 

Nochtans zou 70% van de chronische ziektes voorkomen kunnen worden door een gezondere levensstijl, niet alleen thuis maar ook op de werkvloer. Het is dus belangrijk om te investeren in een gezondere werkplaats en aangename werksfeer. Mensen die elke dag met ‘goesting’ komen werken, die bruisen van energie en die zich gewaardeerd voelen, zijn veel productiever en dat vertaalt zich ook op financieel vlak.

5 tips voor een gezondere werkplek en betere werksfeer

Veel bedrijven pakken dit absenteïsme al aan, maar doen dit op de verkeerde manier. Ze zoeken nog te veel naar ‘snelle’ fysieke oplossingen zoals fruitmanden en yoga die enkel werken op korte termijn, en vergeten het mentale aspect. Daarom geeft Nathalie Arteel alvast 5 praktische tips die focussen op het mentale aspect om een gezondere werkplek en betere werksfeer te creëren.

Nathalie Arteel

1. Focus op het bouwen van sterke relaties en vriendschappen

Een studie van Dan Buettner naar de plaatsen waar de meest gelukkige en gezonde mensen werken, toont aan dat het relationele aspect doorslaggevend is. Sterke relaties en vriendschappen opbouwen op de werkvloer is dus van essentieel belang. Focus hierbij op het stimuleren van verbondenheid en vertrouwen. Dat zorgt namelijk voor minder stress op de werkvloer. Want wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze in een betrouwbare en veilige omgeving werken, kunnen ze makkelijker ventileren en ontstressen. Om die verbondenheid tussen collega’s te bekomen, zou elke organisatie hun mensen moeten leren hoe ze verbindende en waarderende communicatie moeten voeren.

Vergeet bovendien je collega’s niet eens ‘goed vast te pakken’. Zo’n knuffel leidt tot een chemische reactie die het cortisolgehalte -de stressindicator in ons lichaam- doet dalen. Gevolg: een ware immuniteitboost.

2. Creëer verbinding met de missie en waarden van een organisatie

Mensen moeten zich verbonden voelen met de missie en waarden van het bedrijf waar ze werken. In werkelijkheid worden de missie en waarden echter niet geleefd. Ze hangen vaak gewoon netjes aan de muur. Zet daarom eens een virtuele recognition wall op. Zo maak je het positieve gedrag –dat perfect past binnen de bedrijfscultuur- van jouw collega’s zichtbaar en zal het team zich sneller bewust worden van de missie en waarden. 

3. Projecteer positief, geef vertrouwen

Volgens Jeffry Pfeffer, een gerenommeerd professor aan de Stanford University, zijn ‘jobcontrol’ en ‘social support’ twee belangrijke componenten voor een gezonde werkomgeving. Geef werknemers dus meer vrijheid en autonomie in hun job en laat ze zelf bepalen hoe ze hun job willen invullen.

Daarnaast is het ook belangrijk om je geloof uit te spreken in collega’s en hen positief te benaderen. Die positieve projectie doet de negatieve stress verminderen en verhoogt het vertrouwen. Het is zelfs zo dat het geven van vertrouwen en van job autonomie het aantal metabolische- , chronische- en hartziekten doet dalen.

4. Geef mensen de ruimte om ‘stoom af te laten’

Door de toename aan werkdruk en complexiteit is de drang naar deconnecteren groot. Ruimtes die hier speciaal voor zijn ingericht, kunnen dat alleen maar bevorderen. 

Een andere factor is sport. Het is ideaal om tijdens de werkuren wat te sporten. Op die manier ontstaat er een wederzijdse wisselwerking die het bedrijf alleen maar ten goede komt. Als mensen zich goed in hun vel voelen, reflecteert zich dat op de gezinssituatie, op hun klanten en op hun productiviteit.

Sporten op het werk is soms niet haalbaar. Doe daarom eens aan tapping. Dat is een techniek waarbij verschillende drukpunten op het lichaam worden aangetikt, terwijl je aan stressvolle zaken denkt. Het is bewezen dat tapping het cortisolgehalte op korte termijn met 24% vermindert. Stoom afblazen is dus de boodschap!

5. Haal de rotte appels eruit

Mensen met een negatieve attitude stralen dit ook uit naar hun omgeving. Focus daarom op collega’s met een positieve attitude. Zij kunnen mensen inspireren en zo een hecht, kwaliteitsvol en betrouwbaar team vormen.