De pandemie was voor iedereen een huizenhoge uitdaging, waarbij het er vooral op neerkwam een manier te vinden om desondanks actief te blijven. Een uitdaging die heel zeker van toepassing was op Startups.be ǀ Scale-Ups.eu, bekend van netwerkevents als The Big Score, The Big Squeeze, SuperNova en HRTECH.be. “Twee weken na de lockdown stond er nog een face-to-face-event gepland. Dat hebben we onder de strijdkreet ‘we eat COVID for breakfast meteen virtueel laten doorgaan. Met groot succes overigens”, vertelt general manager Charlotte Gréant.

Business draaiende houden

De missie van Startups.be ǀ Scale-Ups.eu is om B2B start-ups en scale-ups in de technologiesector sneller te doen groeien, met name door de founders en zaakvoerders in contact te brengen met een internationaal netwerk van investeerders, corporate buyers en partners.

“We houden heel sterk vast aan die missie en hebben aan het begin van de crisis dan ook meteen gekeken hoe wie konden blijven waarmaken in de sterk veranderde omstandigheden”, begint Charlotte Gréant, sinds 2019 general manager van de organisatie. “Zeker ook omdat we bij start-ups en scale-ups de nood voelden om de business draaiende te houden. Het remote werken of het virus an sich waren voor hen niet het grootste probleem – ze waren gewend om flexibel en digitaal te werken – maar ze wilden wel zaken blijven doen. Dus zagen wij het als onze taak om hen te helpen nieuwe klanten te vinden en deals te sluiten via connectie en matchmaking.”

“Dat vereiste heel snel schakelen: twee weken na de lockdown stond nog een face-to-face-event gepland, dat we onder de strijdkreet ‘we eat COVID for breakfast meteen virtueel hebben laten doorgaan. Mede dankzij de samenwerking met het Belgische Conversation Starter - zeg maar de Tinder voor professionele contacten - en de flexibele mindset van ons start-up publiek is dat gelukt. Meer nog, het is een succes worden met meer dan 500 deelnemers en ruim 840 meetings. Alleen jammer dat de deelnemers geen pint met elkaar konden drinken”, lacht Gréant.

We houden sterk vast aan die missie en hebben aan het begin van de crisis dan ook meteen gekeken hoe wie konden blijven waarmaken in de sterk veranderde omstandigheden

“Omdat ook de community enorm veel drive toonde om te connecteren, was de toon voor de rest van de activiteiten gezet. Maar het was voor iedereen zwaar en het heeft grote inspanningen gevraagd, laat dat duidelijk zijn. Voor The Big Score in december verwachten we 450 Europese investeerders en founders. En voor de closing party, waarbij we onze start-ups in de bloemetjes zullen zetten, rekenen we op 1.200 gasten.”

“We zijn al blij dat het allemaal weer mag en kan. Optimistisch zijn we trouwens vanaf de start altijd geweest – eigen aan de enterpreneurial spirit – hoewel het misschien maar goed is dat we toen nog niet wisten dat het uiteindelijk twee jaar zou duren (lacht).”

Charlotte Gréant

Inbellen in de beste omstandigheden

De cijfers tonen inderdaad mooi aan dat de organisatie in 2020 niet bij de pakken is blijven neerzitten: zo slaagde Startups.be ǀ Scale-Ups.eu er onder meer in om meer dan tien events, 75 pitches en 65.000 minuten aan scoring deals te organiseren. “In het begin heeft onze omzet er weliswaar onder geleden”, geeft Gréant toe. “Vooral omdat partners niet wisten of ze hetzelfde waar voor hun geld zouden krijgen.”

“Bovendien beschouwden grote bedrijven tools als Zoom in het begin nog als iets risicovol, terwijl ze nu hun bedrijfsvoering niet meer kunnen indenken zonder. Maar we hebben die twijfel snel weggenomen, omdat we van bij de start – en eigenlijk ook al voor COVID – professionele partners en externe expertise hebben ingeschakeld om studio’s op te zetten waar deelnemers in de beste omstandigheden al dan niet internationaal konden inbellen, of om livestreams van de hoogste beeldkwaliteit te garanderen, of tientallen meetings tegelijkertijd te kunnen laten plaatsvinden.”

“Bovendien stelde iedereen vast dat virtuele events ook minder tijdverlies en pendelen betekenden, en dat er zelfs gemakkelijker internationale contacten konden worden gelegd. Op den duur konden we bijgevolg ook weer met participation fees beginnen werken.”

Move over, stupid content

Of die virtuele meetings dan een blijver zijn, nu ze zo hard hun meerwaarde hebben bewezen in lockdown- en thuiswerktijden, willen we weten. Gréant: “Er is zeker en vast die honger om weer fysiek samen te komen en een pint te drinken, er is uiteraard die schermmoeheid, en heel wat van onze partners vragen ons om weer face-to-face-events te organiseren. Of het ook na de coronacrisis een hybride vorm zal blijven, hangt af van het type event. Voor een awarduitreiking bijvoorbeeld moet dat perfect kunnen.”

“Offline zal in het vervolg misschien iets beperkter worden, maar zeker niet minder belangrijk worden”, denkt Gréant. “Integendeel, ik denk dat fysieke, informele momenten zodanig aan belang en intensiteit zullen winnen dat de smartphone haast niet meer zal worden bovengehaald. Ter illustratie: als afsluiter van The Big Score hebben wij de Vooruit in Gent afgehuurd voor een groot start-upfeest, met als enige ambities dansen, babbelen en samen zijn. Pitchen zal er zelfs verboden zijn – voor één avond geldt ‘move over, stupid content’. Daar kijk ik persoonlijk enorm naar uit.”

“Maar wat het business doen zélf betreft, is er wat mij betreft weinig verschil tussen online en fysiek samenkomen. Zolang het maar (tijds)efficiënt gebeurt, is de manier waarop ondergeschikt. Zo zullen we zelfs een volledig virtuele trip naar New York en Amsterdam organiseren.”

Knappe koppen die knappe dingen deden

Wat Charlotte Gréant en haar team vooral als inzicht uit de afgelopen periode hebben meegenomen, is de noodzaak van een flexibele mindset. “Het is natuurlijk allemaal heel sectorafhankelijk maar start-ups en scale-ups waar thuiswerken al langer ingeburgerd was en die niet vasthielden aan de 9-to-5-structuur hadden meteen een streepje voor.”

“Nog een inzicht: het belang van innovatie. Zo had de bankensector tot voor de crisis een heel rigide structuur waarin nauwelijks plaats was voor thuiswerken, maar hebben de banken er snel de noodzaak van ingezien en zijn ze er dankzij innovatie in geslaagd heel snel te schakelen.”

“De pientere corporates die niet op volle toeren draaien, zetten meer in om quick wins te onderzoeken of uit te rollen. Dat is niet paradoxaal aan de tijdsgeest. Integendeel. Naast het mantra ‘Digital cut costs’ verschuiven plots budgetten en manuren naar digitale technologie. Net zoals de huishoudens bezwaren laten vallen en massaal vernieuwende digitale producten gebruiken, boeren momenteel de bedrijven het best die dankzij start-ups & enterprise software hun leveringen beter managen, hun proces-data beter valorisen, hun betalingsverkeer scherper zetten, hun sales robuuster maken via klantenfeedback, hun online marketing performanter later werken.”

Never waste a good crisis? “Er zijn natuurlijk menselijke en financiële drama’s gebeurd, maar puur vanuit het business-standpunt zijn er heel wat knappe koppen die tijdens de pandemie heel wat knappe dingen hebben gedaan”, benadrukt Gréant. “Ondanks het feit dat ze misschien net op het punt stonden een financieringsronde te closen die door COVID teniet werd gedaan, hebben ze hun rug gerecht. Een rug waar nu bovendien een rugzak aanhangt met daarin een MBA of life in entrepreneurship, dankzij de opgedane ervaring. Dat betekent ook sterkere ondernemers die beter gewapend zijn voor de toekomst.

“Nog een voordeel? De landsgrenzen zijn door de digitale versnelling weer wat vager geworden, waardoor België nog minder een fly-over zone is omdat internationale investeerders nu gewoon virtueel tot hier kunnen komen.”

Investeerders dubbel en dik achter hun startups

Ten slotte willen we nog weten of de crisis voor een knauw in het ondernemersvertrouwen heeft gezorgd, of net een boost heeft gegeven doordat ondernemers meer en ooit de mouwen willen opstropen en aan het werk gaan. “Er zijn in elk geval heel veel start-ups bijgekomen”, stelt Gréant. “Ook omdat mensen van de status-quo gebruik hebben gemaakt om zichzelf in vraag te stellen en op basis van het antwoord besloten hebben om te ondernemen. Dat vond ik een heel mooie vaststelling.”

“2020 was bovendien een mijlpaal, in die zin dat Belgische start-ups en scale-ups samen voor het eerst meer dan één miljard euro aan groeikapitaal wisten op te halen, wat ruw genomen neerkomt op een tienvoud van tien jaar geleden.”

Veel mensen hebben ook een opstoot van dankbaarheid gekregen naar hun werkgever toe: ze beseften weer keihard hoe graag ze hun werk doen en hoezeer ze hun collega’s missen. Ten slotte hebben veel investeerders besloten om dubbel en dik achter de start-ups te gaan staan die ze al ondersteunden. Er is dus echt ook heel wat positiefs uit de crisis gekomen.”