De opstart van een eigen onderneming verdient het grootste respect: omdat het een stap richting onzeker bestaan is die bovendien voor de nodige werkgelegenheid kan zorgen. Daarom worden ondernemers gezien als de motoren van onze economie. Maar elke medaille heeft een keerzijde: 72% van de ondernemers zou te kampen hebben met geestelijke gezondheidsproblemen, zo blijkt uit een studie.

Vaak lijkt het traject van starters één groot succesverhaal: persberichten met groeicijfers of opgehaald kapitaal, aankondigingen van nieuwe aanwervingen en foto’s op sociale media van netwerkevents en blitse summits. Dergelijke uiterlijke schijn geeft een vertekend beeld: voor het gros van (startende) ondernemers is het ploeteren, maar dat is natuurlijk minder sexy om rond te communiceren.

Het is echter realiteit: de opstart en uitbouw van een nieuwe business is bijna altijd een traject van veel vallen en opstaan, met de nodige financiële tegenslagen, veelbelovende offertes die op niets uitdraaien, administratieve rompslomp. En dan zwijgen we nog over de dagelijkse sleur die onvermijdelijk deel uitmaakt van ondernemen eenmaal de business up and running is: administratie opvolgen, mails beantwoorden, orders (dubbel)checken,…

Meer vatbaar voor aandoeningen

Ondernemen is dus meer dan wat jaloersmakende foto’s met businesspartners op Tomorrowland of in de skybox van Anderlecht. Het is in de eerste plaats en dag in dag uit volle bak gaan. Dat wordt vaak cash betaald, bleek uit een studie uit 2015 die aangaf dat 72% van de ondernemers te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen. Bovendien kwam uit datzelfde onderzoek naar boven dat entrepreneurs beduidend meer vatbaar zijn voor depressie, ADHD, middelengebruik of bipolariteit.

Toch zijn er manieren om het uitbouwen van een eigen onderneming te combineren met voldoende aandacht voor de mentale gezondheid.

1. Heb aandacht voor je financiën

Zowel in het privé- als professionele leven zijn financiële kwesties dé oorzaak van stress en angst. Zorg er als ondernemer dan ook voor dat je jouw financiën op orde hebt en steek om te beginnen niet uw volledige spaargeld in de onderneming als u niets hebt om op terug te vallen. Zo stelde online community SmallBizGenius vast dat 39% van de eigenaars van een klein bedrijf cash gebruikt om hun bedrijf te financieren. Hoewel dat niet per se een slechte zaak hoeft te zijn, moet je toch altijd zorgen voor een financiële buffer om drie tot zes maanden te kunnen overleven. En om de eventuele financiële besognes rond jouw zaak je privésituatie niet te laten bedreigen.

Wie extra zekerheid wil inbouwen, kan zijn of haar zelfstandige avontuur ook nog altijd combineren met een parttimejob.

2. Wees niet bang om te delegeren

Een bedrijf opstarten vraagt veel werk. Werk dat de startende ondernemer niet allemaal zelf kan of moet doen, maar wat in de praktijk vaak wél gebeurt – met alle mentale dreunen van dien. Uitbesteden kan hier van goudwaarde zijn, zeker als het gaat om taken waar je zelf niet bedreven in bent (sociale media, boekhouding …).

Een andere oplossing in dit opzicht? Een partnership aangaan met iemand die expert is in een bepaalde materie.

3. Omring je met de juiste mensen

Mentaal welzijn is grotendeels afhankelijk van positieve impulsen van buitenaf. En die kunnen vertaald worden in de juiste mensen die je omringen: vrienden en familie die het beste met jou voorhebben. Vat hun twijfels over jouw – per definitie onzekere – project dan ook niet op als kritiek, maar als bezorgdheid omdat je misschien een vaste betrekking met zeker loon achterlaat om jouw grote ondernemersdroom achterna te jagen.

Naast familie en vrienden is het belangrijk een mentor met ondernemerservaring te hebben, die jou op basis van eigen knowhow begeleidt doorheen je traject en zijn of haar netwerk voor jou openstelt.

Moraal van het verhaal? Maak niet van zoveel mogelijk omzet halen jouw eerste prioriteit, wel van maximale zelfzorg. Al de rest zal daaruit voortvloeien.

(Bron: entrepreneur.com)