Wie in de moderne wereld van vandaag succes wil boeken, heeft nood aan data. Want de combinatie van gegevens en menselijke leiderschapskwaliteiten vormen samen de weg naar succes. Vandaag verwacht men van topmanagers steeds meer dat ze leidinggeven op basis van data. Dankzij het verzamelen en gebruiken van informatie kunnen we producten en diensten verbeteren, duurzaam groeien én een aantrekkelijke werkgever zijn.

Verbeter je werkplek

Wie het beste uit zijn medewerkers wil halen, moet vooral inzetten op gelukkige en gemotiveerde collega’s. En om een inspirerende werkplek te creëren, kunnen data een handig hulpmiddel zijn. Hou maandelijks een enquête bij onder je collega’s om te luisteren, leren en real-time op te volgen hoe ze denken over hun werk, wat ze waarderen en waar ze vastlopen. De uitkomst hiervan kan je gebruiken in teamverband, op bedrijfsniveau of zelfs individueel.

Maar het is ook mogelijk om doorsnedes te maken op het vlak van leeftijdsgroep, geografie en sector. De gegevens bieden je als leider een overzicht van de algemene tendensen binnen de organisatie. Door de vinger aan de pols te houden kan je actie ondernemen om de werkplek voor alle medewerkers aangenaam en inspirerend te maken. Data helpen je op die manier om een continue dialoog aan te gaan en beslissingen te nemen ten voordele van je medewerkers.

Verbeter de customer experience

Wanneer je een product of dienst levert, wil je uiteraard weten hoe de gebruiker erover denkt. Verkoopcijfers alleen zeggen niet alles. Hoe ervaart de klant je product? Wat gaat goed en wat kan beter? Tijdens alle touchpoints van de customer journey kan je de klantervaring meten. En dat gaat veel verder dan een enquête. Bij bepaalde producten kan je uit gebruiksdata al veel leren zonder interactie met de gebruiker. Daarnaast kan je de klant tijdens het gebruik meteen vragen hoe ze erover denken. Wie een videomeeting afsluit, krijgt de vraag hoe het gesprek verliep en wat er beter kon. Die data zorgen ervoor dat de ontwikkelaars van het programma bepaalde functies gericht kunnen aanpassen.

Voorkom dat je met deze enquêtes irritatie opwekt bij de consument. Gebruik het principe daarom alleen als de antwoorden écht noodzakelijk zijn om je product te verbeteren. Hou bij hoe klanten je product of dienst gebruiken, wat vaak gebruikt wordt en wat minder. Op basis van die inzichten kan je zelf concluderen hoe de consument de wijzigingen in je product ervaart. Wil je je vermoeden toetsen? Doe dat dan via een customer effort score. Zo kan je de roadmap van een product op basis van gebruikerservaringen aanpassen en het gebruiksgemak verbeteren. Daardoor worden de producten, mede dankzij gebruik van data, steeds beter afgestemd op de behoeften van gebruikers.

Heb oog voor informatiebeveiliging

Gebruik je data voor het verbeteren van je producten en diensten, heb dan ook oog voor informatiebeveiliging. Het topmanagement moet dit dragen. Dat bereik je onder meer door over security te communiceren in een taal die topmanagers spreken; niet in vakjargon maar via dashboards, voortgangsrapportages en potentieel zelfs via een gamification. Zo beseffen managers dat investeren in informatiebeveiliging cruciaal is voor het succesvol gebruiken van data als sturingsinstrument voor de onderneming.

Ga voor duurzame groei

Duurzame groei is groeien met alle stakeholders in het achterhoofd. Het uit zich ook door maatschappelijke bijdragen. De meeste organisaties hebben intussen begrepen dat aandacht voor de planeet cruciaal is om duurzaam te groeien en leggen de nadruk op de ecologische voetafdruk, beveiliging, aandacht voor mensen en omgeving en inclusie.

Praten over het milieu is al een begin, maar door de juiste data te verzamelen kan je gericht actie nemen om bijvoorbeeld je ecologische voetafdruk te verkleinen

Data spelen daarin een sleutelrol want om doelen te kunnen stellen, zijn gegevens nodig: voor een nulmeting en voortgangsrapportages. Praten over het milieu is al een begin, maar door de juiste data te verzamelen kan je gericht actie nemen om bijvoorbeeld je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Data schenken de nodige inzichten tot succes

Het mag duidelijk zijn dat data de nodige inzichten schenken om succes te boeken met je organisatie. Dankzij de informatie leer je van elkaar, zie je opportuniteiten en merk je tijdig valkuilen op. Als ondernemer geven data je de handvatten om beter naar je bedrijf te kijken en het beter te leiden. Data kan je voeden en uitdagen. Je kan prioriteiten identificeren en het juiste ambitieniveau definiëren.

Data zijn objectief en betekenen wijsheid: ervaringen van bedrijven manifesteren zich in de gegevens. Wat bij het ene bedrijf goed werkt, heeft minder toegevoegde waarde bij het andere bedrijf. Door op eenduidige manier naar data te kijken, kan je als bedrijfsleider de juiste verbindingen leggen.

Vergeet niet dat data een hulpmiddel zijn en de mens zeker niet buitenspel zetten. Het menselijk brein blijft uniek. Je moet dus altijd blijven vertrouwen op je ondernemende intuïtie en je niet laten vangen door gegevens. Wacht niet op data maar blijf vertrouwen op jezelf.