(Photo: Facebook UAntwerpen)

Dankzij INNO4YUFE kunnen student-ondernemers aan de Universiteit Antwerpen hun ondernemingszin aanscherpen in een Europese context, met een acceleratorprogramma voor veelbelovende start-ups als kers op de taart. Samen met negen buitenlandse universiteiten maakt UAntwerpen deel uit van de YUFE-alliantie. YUFE, wat staat voor ‘Young Universities for the Future of Europe’, wil uitgroeien tot de eerste volwaardige Europese universiteit.

“De alliantie biedt heel wat voordelen en kansen voor onze studenten en medewerkers”, vertelt professor Silvia Lenaerts, vicerector Innovatie en Valorisatie op UAntwerpen. “Een nieuw project binnen YUFE focust op student-ondernemers en innovators: met INNO4YUFE willen we de drempels voor ondernemende studenten wegwerken en tegelijkertijd de rol van universiteiten als lanceerplatforms voor loopbaantrajecten richting ondernemerschap versterken. Door de krachten te bundelen kunnen we ondernemende studenten en onderzoekers een uniek programma aanbieden en hen met veel expertise begeleiden.”

Met INNO4YUFE willen we de drempels voor ondernemende studenten wegwerken en tegelijkertijd de rol van universiteiten als lanceerplatforms voor loopbaantrajecten richting ondernemerschap versterken

Ook Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zet mee haar schouders onder het project dat groen licht (en financiering) kreeg van de Europese Commissie. “Dit initiatief past volledig in onze starterstrategie waarmee we in een eerste fase breed zaaien via Bryo-StandUp en Bryo-StartUp, onze coachingtrajecten op maat van beginnende ondernemers”, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel. “Om dan in een volgende fase te voorzien in verdere begeleiding van succesvolle starters via het Bryo-ScaleUp-programma en het Accelero-programma voor scale-ups met meer dan 1 miljoen euro omzet. Met deze vier trajecten begeleiden we zo’n 250 starters per jaar.

Klankbord is nodig

Binnen INNO4YUFE – de projectaanvraag werd door de Europese Commissie met de maximumscore bedacht – zal ook een internationale start-up community gerealiseerd worden. Ondernemende studenten en onderzoekers van de partneruniversiteiten zullen er van elkaar kunnen leren. Ze krijgen er ook ondersteuning bij het uitwerken van hun start-up. “Start-ups met veel potentieel zullen doorgroeien naar het YUFE Acceleration Programma, een intensief trainingsprogramma van één week, afwisselend gehost door één van de partneruniversiteiten”, aldus prof. Silvia Lenaerts van UAntwerpen.