Het Intelligent Document Processing SaaS-platform Metamaze heeft dankzij bijkomende financiële ondersteuning van Vlaio en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV zijn seedronde kunnen afkloppen op maar liefst 2,2 miljoen euro. Eerder wist Metamaze al 1 miljoen euro op te halen tijdens een preseed-ronde. Dat brengt het totaal aan groeikapitaal voor de Antwerpse start-up, die in oktober 2020 het levenslicht zag, op 3,2 miljoen euro.

Het geld zal enerzijds geïnvesteerd worden in verdere R&D om de state-of-the-art A.I.-technologie verder te ontwikkelen, anderzijds kan de go-to-market verder versneld worden. “Dankzij deze investeringen zullen we onze plannen voor 2022 versneld kunnen realiseren en kijken we nu ook al richting de Serie A-ronde die we begin 2023 willen houden”, geeft Niels Van Weereld, CEO van Metamaze, prijs.

Metamaze verwerkt automatisch documenten aan de hand van AI-technologie. “Voorheen werd dit type werk bij onze klanten vaak manueel gedaan”, gaat de CEO verder. “Maar die voelen dat het steeds moeilijker wordt om administratief personeel te vinden dat manueel data-entry werk wil doen. Met Metamaze kunnen bedrijven
dat volledige proces gaan automatiseren, wat resulteert in snellere back-office processen en werknemers die hun werk op een andere manier kunnen invullen.”

“Dat Metamaze er bovendien al in slaagde om verschillende klanten en investeerders te overtuigen, en ook over een stevig team beschikt, leidde tot onze beslissing om een co-financiering toe te kennen als onderdeel van de financieringsmix”, zegt Kjell Verley, kredietanalyst bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. “We zijn ervan overtuigd dat het op AI gebaseerde platform dat Metamaze ontwikkelde om documenten te verwerken, kan bijdragen tot efficiëntere processen in organisaties. In de toekomst zullen de toepassingen van het platform alleen maar toenemen: de markt is er.