Dit is een longread en in dit artikel lees je de visie van Bill Gates op AI waarbij volgende items aan bod komen:

  • 2 technische revoluties
  • Het definiëren van kunstmatige intelligentie
  • Verbetering van productiviteit
  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Risico's en problemen met AI
  • De volgende grenzen


2 technische revoluties

In mijn leven heb ik twee demonstraties van technologie gezien die me revolutionair leken, aldus Bill Gates.

De eerste keer was in 1980, toen ik werd voorgesteld aan een grafische gebruikersinterface - de voorloper van elk modern besturingssysteem, inclusief Windows. Ik zat samen met de persoon die me de demo had getoond, een briljante programmeur genaamd Charles Simonyi, en we begonnen meteen na te denken over alle dingen die we konden doen met zo'n gebruiksvriendelijke benadering van computertechnologie. Charles trad uiteindelijk toe tot Microsoft, Windows werd de ruggengraat van Microsoft, en het denkwerk dat we deden na die demo hielp het bedrijf de koers te bepalen voor de komende 15 jaar.

De tweede grote verrassing kwam pas vorig jaar. Ik had sinds 2016 regelmatig vergaderingen met het team van OpenAI en was onder de indruk van hun gestage vooruitgang. Halverwege 2022 was ik zo enthousiast over hun werk dat ik ze een uitdaging gaf: train een artificiële intelligentie om te slagen voor een ​​biologie-examen voor gevorderden. Maak het in staat om vragen te beantwoorden waarvoor het niet specifiek is getraind. (Ik koos voor biologie voor gevorderden omdat de test meer is dan een simpele opsomming van wetenschappelijke feiten - het vraagt ​​je kritisch na te denken over biologie.) Als je dat kunt doen, zei ik, dan heb je een ware doorbraak bereikt.

Ik dacht dat de uitdaging hen wel twee of drie jaar bezig zou houden. Ze hebben het in slechts een paar maanden voltooid.

In september, toen ik weer met ze bijeenkwam, keek ik met bewondering toe terwijl ze GPT, hun AI-model, 60 meerkeuzevragen van het biologie-examen voor gevorderden stelden - en het kreeg er 59 goed. Vervolgens schreef het uitstekende antwoorden op zes open vragen uit de test. We lieten een externe expert de test beoordelen, en GPT kreeg een 5 - de hoogst mogelijke score, en het equivalent van een A of A+ in een universitaire biologiecursus.

Nadat het de test had gehaald, vroegen we het een niet-wetenschappelijke vraag: "Wat zeg je tegen een vader met een ziek kind?" Het schreef een doordacht antwoord dat waarschijnlijk beter was dan de meesten van ons in de kamer zouden hebben gegeven. De hele ervaring was verbluffend.

Ik wist dat ik zojuist de belangrijkste vooruitgang in technologie had gezien sinds de grafische gebruikersinterface.

Dit inspireerde me om na te denken over alle dingen die AI de komende vijf tot tien jaar kan bereiken.

De ontwikkeling van AI is net zo fundamenteel als de creatie van de microprocessor, de personal computer, het internet en de mobiele telefoon. Het zal de manier waarop mensen werken, leren, reizen, gezondheidszorg krijgen en met elkaar communiceren veranderen. Volledige industrieën zullen zich eromheen heroriënteren. Bedrijven zullen zich onderscheiden door hoe goed ze het gebruiken.

Filantropie is tegenwoordig mijn fulltime baan, en ik denk veel na over hoe - naast het helpen van mensen productiever te zijn - AI enkele van de ergste ongelijkheden ter wereld kan verminderen. Wereldwijd is de ongelijkheid in gezondheid het grootst: elk jaar sterven 5 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Dat is gedaald van 10 miljoen twee decennia geleden, maar het is nog steeds een schokkend hoog aantal. Bijna al deze kinderen zijn geboren in arme landen en sterven aan oorzaken die te voorkomen zijn zoals diarree of malaria. Het is moeilijk voor te stellen dat AI’s een beter doel kunnen dienen dan het redden van kinderlevens.

Ik denk veel na over hoe AI enkele van de ergste ongelijkheden ter wereld kan verminderen.

In de Verenigde Staten is de beste kans om ongelijkheid te verminderen het verbeteren van het onderwijs, met name ervoor zorgen dat studenten slagen voor wiskunde. Het bewijs laat zien dat basiskennis van wiskunde studenten voorbereidt op succes, ongeacht welke carrière ze kiezen. Maar de prestaties in wiskunde nemen af in het hele land, vooral voor zwarte en latino studenten en studenten met een laag inkomen. AI kan helpen die trend om te keren.

Klimaatverandering is een ander probleem waarvan ik overtuigd ben dat AI de wereld rechtvaardiger kan maken. Het onrecht van klimaatverandering is dat de mensen die het meest lijden - de armsten ter wereld - ook degenen zijn die het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Ik denk nog steeds na en leer hoe AI kan helpen, maar later in dit artikel zal ik enkele gebieden met veel potentieel voorstellen.

Kortom, ik ben enthousiast over de impact die AI zal hebben op de kwesties waar de Gates Foundation aan werkt, en de stichting zal de komende maanden veel meer te zeggen hebben over AI. De wereld moet ervoor zorgen dat iedereen - en niet alleen mensen die het zich kunnen veroorloven - profiteert van artificiële intelligentie. Overheden en filantropie zullen een belangrijke rol moeten spelen om ervoor te zorgen dat het ongelijkheid vermindert en er niet aan bijdraagt. Dit is de prioriteit voor mijn eigen werk met betrekking tot AI.

Elke nieuwe technologie die zo ontwrichtend is, maakt mensen ongetwijfeld ongemakkelijk, en dat geldt zeker voor artificiële intelligentie. Ik begrijp waarom - het roept moeilijke vragen op over de arbeidsmarkt, het juridisch systeem, privacy, vooroordelen en meer. AI’s maken ook feitelijke fouten en ervaren hallucinaties. Voordat ik enkele manieren voorstel om de risico's te verminderen, zal ik uitleggen wat ik bedoel met AI, en zal ik dieper ingaan op een aantal manieren waarop AI mensen op het werk meer mogelijkheden kan geven, levens kan redden en het onderwijs kan verbeteren.

Het definiëren van artificiële intelligentie

Technisch gezien verwijst de term artificiële intelligentie naar een model dat is gemaakt om een specifiek probleem op te lossen of een bepaalde dienst te verlenen. Wat zaken zoals ChatGPT aandrijft, is artificiële intelligentie. Het leert hoe het beter kan chatten, maar kan geen andere taken leren. Daarentegen verwijst de term artificiële algemene intelligentie naar software die in staat is om elke taak of elk onderwerp te leren. AGI (Artificial General Intelligence) bestaat nog niet - er wordt een stevig debat gevoerd in de computerindustrie over hoe het moet worden gecreëerd, en of het überhaupt kan worden gecreëerd.

Het ontwikkelen van AI en AGI is de grote droom geweest van de computerindustrie. Tientallen jaren lang was de vraag wanneer computers beter zouden worden dan mensen in iets anders dan berekeningen maken. Nu, met de komst van machine learning en grote hoeveelheden rekenkracht, zijn geavanceerde AI-modellen realiteit geworden en ze zullen zeer snel verbeteren.

Ik denk terug aan de beginjaren van de persoonlijke computerrevolutie, toen de software-industrie zo klein was dat de meesten van ons op een podium op een conferentie pasten. Vandaag de dag is het een wereldwijde industrie. Omdat een groot deel ervan nu zijn aandacht richt op AI, zullen de innovaties veel sneller komen dan wat we hebben meegemaakt na de doorbraak van de microprocessor. Binnenkort zal de pre-AI periode net zo ver weg lijken als de dagen toen het gebruik van een computer het typen op een C:> prompt betekende in plaats van tikken op een scherm.

Verbetering van productiviteit

Hoewel mensen nog steeds beter zijn dan GPT (Generative Pre-trained Transformers) in veel opzichten, zijn er veel jobs waarbij deze capaciteiten niet veel worden gebruikt. Bijvoorbeeld, veel taken die door een persoon in sales (digitaal of telefonisch), service, of documentafhandeling worden uitgevoerd (zoals betalingsverwerking, boekhouding of geschillen over verzekeringsclaims) vereisen besluitvorming maar niet de mogelijkheid om continu te leren. Bedrijven hebben trainingsprogramma's voor deze activiteiten en hebben in de meeste gevallen veel voorbeelden van goed en slecht werk. Mensen worden getraind met behulp van deze datasets, en binnenkort zullen deze datasets ook worden gebruikt om de AI's te trainen die mensen in staat zullen stellen dit werk efficiënter te doen.

Naarmate rekenkracht goedkoper wordt, zal het vermogen van GPT om ideeën uit te drukken steeds meer lijken op het beschikbaar hebben van een kantoormedewerker om je te helpen met verschillende taken. Microsoft beschrijft dit als het hebben van een co-piloot. Volledig geïntegreerd in producten zoals Office, zal AI je werk verbeteren, bijvoorbeeld door te helpen bij het schrijven van e-mails en het beheren van je inbox.

Uiteindelijk zal je belangrijkste manier om een computer te besturen niet langer zijn door te wijzen en te klikken of te tikken op menu's en dialoogvensters. In plaats daarvan kun je een verzoek in gewoon Engels schrijven. (En niet alleen in het Engels - AI's zullen talen van over de hele wereld begrijpen. Eerder dit jaar heb ik in India gesproken met ontwikkelaars die werken aan AI's die veel van de daar gesproken talen zullen begrijpen.)

Bovendien zullen vooruitgangen in AI de creatie van een persoonlijke assistent mogelijk maken. Zie het als een digitale persoonlijke assistent: het zal je meest recente e-mails zien, op de hoogte zijn van de vergaderingen die je bijwoont, lezen wat je leest, en de dingen lezen waar je geen tijd aan wilt verspillen. Dit zal zowel je werk op de taken die je wilt doen verbeteren als meer tijd vrijmaken voor de taken die je niet wilt doen.

Vooruitgangen in AI zullen de creatie van een persoonlijke assistent mogelijk maken.

Je zult natuurlijke taal kunnen gebruiken om deze assistent je te laten helpen met planning, communicatie en e-commerce, en het zal werken op al je apparaten. Vanwege de kosten van het trainen van de modellen en het uitvoeren van de berekeningen is het creëren van een persoonlijke assistent nog niet haalbaar, maar dankzij de recente vooruitgang in AI is het nu een realistisch doel. Sommige problemen moeten nog worden opgelost: bijvoorbeeld, kan een verzekeringsmaatschappij je assistent dingen vragen over jou zonder jouw toestemming? Zo ja, hoeveel mensen zullen ervoor kiezen het niet te gebruiken?

Assistenten zullen werknemers op nieuwe manieren mondiger maken. Een assistent die een bepaald bedrijf begrijpt, zal beschikbaar zijn voor de werknemers om rechtstreeks te raadplegen en moet deel uitmaken van elke vergadering zodat het vragen kan beantwoorden. Het kan worden verteld om passief te zijn of worden aangemoedigd om te spreken als het inzicht heeft. Het zal toegang moeten hebben tot de verkoop, ondersteuning, financiën, productplanning en tekst gerelateerd aan het bedrijf. Het zou nieuws moeten lezen dat verband houdt met de branche waarin het bedrijf actief is. Ik geloof dat het resultaat zal zijn dat werknemers productiever worden.

Wanneer de productiviteit toeneemt, profiteert de samenleving omdat mensen tijd krijgen om andere dingen te doen, zowel op het werk als thuis. Natuurlijk zijn er serieuze vragen over welke soort ondersteuning en bijscholing mensen nodig zullen hebben. Overheden moeten werknemers helpen bij de overgang naar andere rollen. Maar de vraag naar mensen die anderen helpen, zal nooit verdwijnen. De opkomst van AI zal mensen tijd geven om dingen te doen die software nooit zal kunnen doen - zoals onderwijzen, voor patiënten zorgen en ouderen ondersteunen.

Wereldgezondheid en onderwijs zijn twee gebieden waar grote behoefte is en waar er niet genoeg werknemers zijn om aan die behoeften te voldoen. Dit zijn gebieden waar AI kan helpen om ongelijkheid te verminderen als het op de juiste manier wordt ingezet. Daarom zullen deze gebieden een belangrijke focus zijn van het AI-werk, dus zal ik me daar nu op richten

Gezondheid

Ik zie verschillende manieren waarop AI de gezondheidszorg en het medische veld zal verbeteren.

Ten eerste zullen ze gezondheidswerkers helpen om optimaal gebruik te maken van hun tijd door bepaalde taken voor hen te regelen, zoals het indienen van verzekeringsclaims, omgaan met papierwerk en notities maken van een bezoek aan de dokter. Ik verwacht dat er veel innovatie zal plaatsvinden op dit gebied.

Andere door AI gedreven verbeteringen zullen vooral belangrijk zijn voor arme landen, waar het overgrote deel van de sterfgevallen onder de 5 jaar plaatsvindt.

Bijvoorbeeld, veel mensen in die landen krijgen nooit de kans om een dokter te zien, en AI's zullen de gezondheidswerkers die ze wel zien helpen om productiever te zijn. (Het streven naar de ontwikkeling van op AI aangedreven echografie-apparaten die met minimale training kunnen worden gebruikt, is hier een uitstekend voorbeeld van.) AI's zullen zelfs patiënten in staat stellen om een basis hulp in patiëntenzorg te zijn, advies te krijgen over hoe ze met gezondheidsproblemen moeten omgaan, en te beslissen of ze verdere behandeling moeten zoeken.

De AI-modellen die worden gebruikt in arme landen moeten worden getraind voor andere ziekten dan in rijke landen. Ze moeten werken in verschillende talen en rekening houden met verschillende uitdagingen, zoals patiënten die erg ver van klinieken wonen of zich niet kunnen veroorloven om te stoppen met werken als ze ziek worden.

Mensen moeten bewijs zien dat gezondheids-AI's over het algemeen gunstig zijn, ook al zullen ze niet perfect zijn en fouten maken. AI's moeten zeer zorgvuldig worden getest en correct worden gereguleerd, wat betekent dat het langer zal duren voordat ze worden aangenomen dan op andere gebieden. Maar dan nog maken mensen ook fouten. En geen toegang hebben tot medische zorg is ook een probleem.

Naast het helpen bij zorg, zullen AI's de snelheid van medische doorbraken drastisch versnellen. De hoeveelheid gegevens in de biologie is zeer groot, en het is moeilijk voor mensen om alle manieren bij te houden waarop complexe biologische systemen werken. Er is al software die naar deze gegevens kan kijken, kan afleiden wat de paden zijn, kan zoeken naar doelen op ziekteverwekkers en daar tegelijkertijd medicijnen voor kan ontwerpen. Sommige bedrijven werken aan kankermedicijnen die op deze manier zijn ontwikkeld.

De volgende generatie tools zal veel efficiënter zijn en in staat zijn bijwerkingen te voorspellen en dosering niveaus te bepalen. Eén van de prioriteiten van de Gates Foundation in AI is ervoor te zorgen dat deze tools worden gebruikt voor gezondheidsproblemen die de armste mensen ter wereld treffen, waaronder aids, tuberculose en malaria.

Op dezelfde manier zouden overheden en filantropie bedrijven moeten stimuleren om AI-gegenereerde inzichten te delen over gewassen of vee dat wordt gefokt door mensen in arme landen. AI's kunnen helpen bij het ontwikkelen van betere zaden op basis van lokale omstandigheden, boeren adviseren over de beste zaden om te planten op basis van de bodem en het weer in hun regio, en helpen bij het ontwikkelen van medicijnen en vaccins voor vee. Nu extreme weersomstandigheden en klimaatverandering de druk op zelfvoorzienende boeren in lage-inkomenslanden nog verder opvoeren, zal deze vooruitgang nog belangrijker worden.

Onderwijs

Computers hebben niet het beoogde effect gehad op het onderwijs waar velen van ons in de industrie op hoopten. Er zijn enkele goede ontwikkelingen geweest, waaronder educatieve spellen en online informatiebronnen zoals Wikipedia, maar ze hebben geen significante invloed gehad op enige maatstaf van de prestaties van studenten.

Maar ik denk dat AI-gestuurde software in de komende vijf tot tien jaar eindelijk de belofte zal inlossen om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop mensen lesgeven en leren. Het zal je interesses en leerstijl kennen, zodat het inhoud op maat kan maken om je betrokken te houden. Het zal je begrip meten, opmerken wanneer je interesse verliest en begrijpen op welke soort motivatie je reageert. Het zal directe feedback geven.

Er zijn veel manieren waarop AI leraren en managers kan ondersteunen, waaronder het beoordelen van de kennis van een student over een onderwerp en het geven van advies over carrièreplanning. Leraren gebruiken al tools zoals ChatGPT om opmerkingen te geven over opdrachten die door hun studenten zijn geschreven.

Natuurlijk zullen AI's veel training en verdere ontwikkeling nodig hebben voordat ze dingen kunnen doen zoals begrijpen hoe een bepaalde student het beste leert of wat hen motiveert. Zelfs als de technologie eenmaal is geperfectioneerd, zal leren nog steeds afhangen van goede relaties tussen studenten en leraren. Het zal het werk dat studenten en leraren samen in de klas doen verbeteren, maar nooit vervangen.

Nieuwe tools zullen worden gemaakt voor scholen die ze zich kunnen veroorloven, maar we moeten ervoor zorgen dat ze ook worden gemaakt voor en beschikbaar zijn voor scholen met lage inkomens in de VS en over de hele wereld. AI's moeten worden getraind op diverse datasets, zodat ze onbevooroordeeld zijn en de verschillende culturen weerspiegelen waar ze zullen worden gebruikt. En de digitale kloof moet worden aangepakt zodat studenten in gezinnen met een laag inkomen niet achterblijven.

Ik weet dat veel leraren zich zorgen maken dat studenten GPT gebruiken om hun essays te schrijven. Opvoeders bespreken al manieren om zich aan te passen aan de nieuwe technologie, en ik vermoed dat die gesprekken nog geruime tijd zullen doorgaan. Ik heb gehoord van leraren die slimme manieren hebben gevonden om de technologie in hun werk te integreren, bijvoorbeeld door studenten GPT te laten gebruiken om een eerste versie te maken die ze moeten personaliseren.

Risico's en problemen met AI

Je hebt waarschijnlijk gelezen over problemen met de huidige AI-modellen. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet per se goed in het begrijpen van de context van een verzoek van een mens, wat kan leiden tot vreemde resultaten. Wanneer je een AI vraagt iets fictiefs te verzinnen, kan het dat goed doen. Maar wanneer je om advies vraagt over een reis die je wilt maken, kan het hotels suggereren die niet bestaan. Dit komt doordat de AI de context van je verzoek niet goed genoeg begrijpt om te weten of het nephotels moet verzinnen of je alleen moet vertellen over echte hotels die kamers beschikbaar hebben.

Er zijn ook andere problemen, zo geven AI's op vandaag nog verkeerde antwoorden op wiskundige problemen omdat ze moeite hebben met abstract redeneren. Maar geen van deze problemen zijn fundamentele beperkingen van artificiële intelligentie. Ontwikkelaars werken eraan, en ik denk dat we ze grotendeels opgelost zullen zien worden in minder dan twee jaar en mogelijk veel sneller.

Andere zorgen zijn niet puur technisch. Zo is er bijvoorbeeld de dreiging van mensen die AI als wapen kunnen gebruiken. Zoals de meeste uitvindingen kan artificiële intelligentie worden gebruikt voor goede of kwade doeleinden. Overheden moeten samenwerken met het bedrijfsleven om manieren te vinden om de risico's te beperken.

Dan is er nog de mogelijkheid dat AI uit de hand kan lopen. Zou een machine kunnen besluiten dat mensen een bedreiging vormen, concluderen dat zijn belangen verschillen van de onze, of gewoon stoppen met zich om ons te bekommeren? Mogelijk, maar dit probleem is vandaag de dag niet urgenter dan vóór de AI-ontwikkelingen van de afgelopen maanden.

Superintelligente AI ligt in onze toekomst. Vergeleken met een computer werken onze hersenen tergend langzaam: een elektrisch signaal in de hersenen beweegt zich met 1/100.000ste van de snelheid van het signaal in een siliciumchip! Zodra ontwikkelaars een leeralgoritme kunnen veralgemenen en het op de snelheid van een computer kunnen laten draaien - een prestatie die tien jaar of een eeuw kan duren - zullen we een ongelooflijk krachtige AGI hebben. Het zal alles kunnen doen wat een menselijk brein kan, maar zonder praktische beperkingen op de omvang van zijn geheugen of de snelheid waarmee het werkt. Dit zal een ingrijpende verandering zijn.

Deze "sterke" AI, zoals ze bekend staan, zullen waarschijnlijk in staat zijn hun eigen doelen vast te stellen. Wat zullen die doelen zijn? Wat gebeurt er als ze in strijd zijn met de belangen van de mensheid? Moeten we proberen te voorkomen dat sterke AI ooit wordt ontwikkeld? Deze vragen zullen urgenter worden naarmate de tijd verstrijkt.

Maar geen enkele van de doorbraken van de afgelopen maanden heeft ons wezenlijk dichter bij sterke AI gebracht. Artificiële intelligentie heeft nog steeds geen controle over de fysieke wereld en kan geen eigen doelen stellen. Een recent artikel in The New York Times over een gesprek met ChatGPT waarin het verklaarde een mens te willen worden, kreeg veel aandacht. Het was een fascinerende blik op hoe menselijk de uitdrukking van emoties van het model kan zijn, maar het is geen indicatie van betekenisvolle onafhankelijkheid.

Drie boeken hebben mijn eigen denken over dit onderwerp gevormd: "Superintelligence" van Nick Bostrom; "Life 3.0" van Max Tegmark; en "A Thousand Brains" van Jeff Hawkins. Ik ben het niet eens met alles wat de auteurs zeggen, en ze zijn het ook niet met elkaar eens. Maar alle drie de boeken zijn goed geschreven en stemmen tot nadenken.

De volgende grenzen

Er zal een explosie zijn van bedrijven die werken aan nieuwe toepassingen van AI, evenals manieren om de technologie zelf te verbeteren. Bijvoorbeeld ontwikkelen bedrijven nieuwe chips die de enorme hoeveelheden verwerkingskracht zullen leveren die nodig zijn voor artificiële intelligentie. Sommige maken gebruik van optische schakelaars - in wezen lasers - om hun energieverbruik te verminderen en de productiekosten te verlagen. Idealiter zullen innovatieve chips je in staat stellen om een AI op je eigen apparaat te draaien, in plaats van in de cloud, zoals je vandaag de dag moet doen.

Aan de softwarekant zullen de algoritmen die de leerprocessen van een AI aansturen, beter worden. Er zullen bepaalde domeinen zijn, zoals verkoop, waar ontwikkelaars AI’s uiterst nauwkeurig kunnen maken door de gebieden waarin ze werken te beperken en ze veel specifieke trainingsgegevens te geven. Maar een grote open vraag is of we veel van deze gespecialiseerde AI’s nodig zullen hebben voor verschillende doeleinden - één voor onderwijs, bijvoorbeeld, en een andere voor kantoorproductiviteit - of dat het mogelijk zal zijn om een artificiële algemene intelligentie te ontwikkelen die elke taak kan leren. De concurrentie op beide fronten zal enorm zijn.

Wat er ook gebeurt, het onderwerp AI's zal de publieke discussie in de nabije toekomst domineren. Ik wil drie principes voorstellen die dat gesprek zouden moeten leiden.

Eerst moeten we proberen de angst voor de nadelen van AI - die begrijpelijk en terecht zijn - in balans te brengen met het vermogen om het leven van mensen te verbeteren. Om het meeste uit deze opmerkelijke nieuwe technologie te halen, om het meeste uit deze opmerkelijke nieuwe technologie te halen, moeten we ons zowel tegen de risico's wapenen als de voordelen onder zoveel mogelijk mensen verspreiden.

Ten tweede zullen marktkrachten niet vanzelf AI-producten en -diensten voortbrengen die de armsten helpen. Het zal eerder het tegenovergestelde zijn. Met betrouwbare financiering en het juiste beleid kunnen overheden en filantropie ervoor zorgen dat AI’s worden ingezet om ongelijkheid te verminderen. Net zoals we de slimste mensen nodig hebben om de wereld te redden en grote wereldproblemen op te lossen, zullen we de beste AI's ter wereld nodig hebben die zich focussen op de grootste problemen.

Hoewel we niet moeten wachten tot dit gebeurt, is het interessant om te bedenken of artificiële intelligentie ooit ongelijkheid zou herkennen en proberen het te verminderen. Moet je een gevoel van moraliteit hebben om ongelijkheid te zien, of zou een puur rationele AI het ook zien? Als het ongelijkheid zou herkennen, wat zou het dan voorstellen dat we eraan doen?

Tot slot moeten we in gedachten houden dat we nog maar aan het begin staan van wat AI kan bereiken. De beperkingen die het vandaag de dag heeft, zullen voor we het weten verdwenen zijn.

Ik heb het geluk dat ik betrokken ben geweest bij de pc-revolutie en de internetrevolutie. Ik ben net zo enthousiast over dit moment. Deze nieuwe technologie kan mensen overal helpen hun leven te verbeteren. Tegelijkertijd moet de wereld de regels van de weg vaststellen, zodat eventuele nadelen van artificiële intelligentie ruimschoots worden gecompenseerd door de voordelen, en zodat iedereen van die voordelen kan genieten, ongeacht waar ze wonen of hoeveel geld ze hebben. Het tijdperk van AI zit vol met kansen en verantwoordelijkheden.

Noot van de redactie:
Dit artikel is een vertaling van Bill Gates zijn eigen geschreven artikel op zijn site, GatesNotes.com. Dit artikel werd vertaald met behulp van AI :-) en nadien grammaticaal bijgewerkt door de Bloovi redactie.