Wie zijn de ondernemers die zich als business angel aandienen bij BAN Vlaanderen? Waar moeten ze, behalve uiteraard het benodigde kapitaal, over beschikken om in aanmerking te komen? En wat drijft hen om die stap te zetten, want er komt toch behoorlijk wat engagement aan te pas? Vragen die door niemand beter kunnen beantwoord worden dan een business angel zelf. In dit geval Lieve Grawet, huidig CEO van Bienca en aandeelhouder bij Oncomfort, de start-up die ze destijds als business angel ondersteunde.

Lieve Grawet studeerde af als bio-ingenieur en bouwde daarna een carrière uit binnen de food- en farma-industrie. In 2017 verkocht ze haar aandeel in farmabedrijf aan private equity, waarna ze met het kapitaal besloot te gaan investeren via BAN Vlaanderen.

“Ik ben zelf ondernemer in hart en nieren”, vertelt ze over haar keuze, “en ik vind het leuk mijn jarenlange expertise te kunnen delen met jonge ondernemers. Ze zijn enthousiast om hun eigen project uit de grond te stampen maar nog niet van alles op de hoogte. Ik heb ooit zelf de steun gehad van ervaren ondernemers en ik vind het fijn om nu iets terug te kunnen geven. Ik wil meedenken met die founders, hun projecten helpen groeien, zonder dat ik het moet doén. Ik sta als coach aan de zijlijn of ben luisterend oor of raadgever als daar nood aan is.”

Ik heb ooit zelf de steun gehad van ervaren ondernemers en ik vind het fijn om nu iets terug te kunnen geven

“Kijk! Als business angel hoop je natuurlijk een financieel rendement op je investeringen te genereren. Maar het is niet de voornaamste beweegreden: als het puur om de opbrengst gaat, zijn er andere kanalen te overwegen. Business angel worden is namelijk behoorlijk risicovol, omdat je met start-ups te doen hebt die vaak té enthousiast zijn, of integendeel een veel te voorzichtig businessplan hebben opgesteld. De kans dat het misloopt en dat je kapitaal daar mee de gevolgen van draagt, is dus reëel. Het gaat er in de eerste plaats om dat je expertise door wil geven. Tegelijkertijd kan je ook intellectueel veel opsteken van die jonge founders. Dat houdt je als business angel fris en bij de les.”

Goed gestructureerde en zinvolle feedback op zak

Concreet worden er jaarlijks – op basis van een 500 ingediende dossiers – zo’n 100 pitches gehouden bij BAN Vlaanderen, waar uiteindelijk 25 à 30 effectieve deals uit komen – in vergelijking met andere business angels-netwerken een behoorlijk hoog cijfer. Lieve Grawet tekende sinds 2017 op verschillende van die dossiers en trajecten in, maar investeerde tot nog toe ‘slechts’ in één dossier: Oncomfort, waarvan ze nu nog altijd aandeelhouder is.


“Eén lijkt misschien weinig, maar dat komt omdat het voor mij niet volstaat dat start-ups een professioneel dossier en overtuigende pitch kunnen voorleggen”, zegt ze daarover. “Voor mij is persoonlijkheid key. Het product is één ding, maar de allerbelangrijkste succesfactor wat mij betreft zijn de mensen erachter. Als de klik er niet is of ik voel dat er iets niet juist zit, haak ik af – zeker omdat het om intense trajecten gaat waar ook ik veel in investeer. Oncomfort had een heel duidelijk product én stond 100 procent open voor samenwerking. Bijkomende factor was dat de start-up actief is in farma, het domein waarin ik zelf al jarenlang opereer en waarmee ik een grote affiniteit heb. Start-ups binnen bouw of IT zou ik om die reden ook niet ondersteunen, gewoon omdat ik niets met die sectoren heb.”

Voor mij is persoonlijkheid key. Het product is één ding, maar de allerbelangrijkste succesfactor wat mij betreft zijn de mensen erachter

“Goede ondernemers vinden altijd wel financiering en bij BAN Vlaanderen is dat niet anders. Maar wij proberen zo goed als het kan om ook een degelijke, duurzame deal tot stand te laten komen tussen ondernemer en investeerder. Wij gaan daarom op zoek naar actief investerende business angels met wise money: kapitaal verrijkt met expertise.”
Aan het woord is Anthony Brenninkmeijer. Naast business angel is hij ook dealguide bij BAN Vlaanderen, wat erop neerkomt dat hij het investeringsproces gestructureerd begeleidt én dat zowel ondernemer als business angel hem als neutrale persoon kunnen raadplegen. Dit verhoogt de kans op een evenwichtige deal en garandeert dat het vertrouwen tussen de partijen in deze cruciale fase optimaal ondersteund wordt.

“Met name de pitches zijn heel belangrijk om te onderzoeken of die goede overeenkomst mogelijk is”, gaat Anthony Brenninckmeijer verder. “Daar wordt voor het eerst duidelijk of er een persoonlijke maar ook business-klik kan ontstaan. Die eerste belangrijke indruk van de persoonlijkheid van de starters kan in de vervolgsessies worden uitgediept, bij de Q&A’s, de bespreking van het businessplan, de risico-overwegingen … Soms komt die klik heel gemakkelijk tot stand – dat kan zelfs puur op basis van persoonlijkheid – en soms komt die helemaal niet, zelfs al zit iedereen daar in die sessies met de beste bedoelingen. Dat er geen match is, hoeft ook niet per se een slechte zaak te zijn: de ondernemers gaan hoe dan ook met werkbare, goed gestructureerde en zinvolle feedback naar huis.”

“Om die reden doen wij geen matchmaking op voorhand, want een ondernemer linken aan een business angel is omwille van die nood aan een persoonlijke klik een veel te complex gegeven. Daarom proberen we een start-up ook altijd aan ons gehele netwerk van business angels te presenteren. De ene zal dan misschien afhaken terwijl een ander net wel toehapt, hoewel het om één en hetzelfde dossier gaat. Overigens zijn in het dossier van Oncomfort uiteindelijk vier business angels gestapt – dus dat kan ook. Voor alle duidelijkheid: BAN Vlaanderen is geen magische instelling waar elke start-up hoe dan ook zijn droom-investeerder vindt of omgekeerd”, aldus nog Anthony Brenninkmeijer. “Maar een interessant leertraject is het altijd voor alle partijen.”

Anthony Brenninkmeijer, business angel en dealguide bij BAN Vlaanderen

Met andere business angels in syndicaat

Wat Lieve Grawet nu zelf uit haar voorlopige traject als business angel gehaald heeft, willen we weten. Verschillende zaken, zo blijkt. “Je komt ten eerste in contact met het indrukwekkende netwerk van BAN Vlaanderen en dus met een heleboel andere ondernemers en business angels. Op donderdagochtend 26 augustus host BAN Vlaanderen het ‘Wise Women Webinar’ waar ik mijn ervaringen als business angel binnen het panel deel. Ook dat is belangrijk! Want een goede ondernemer maakt niet per sé een straffe investeerder. Vandaar mijn warme oproep aan vrouwelijk talent met een hart voor ondernemen: Kom voltallig luisteren en ontdek de business angel in jou! In niet-coronatijden kon je heel wat van die mensen ook in informele setting ontmoeten die BAN Vlaanderen doorheen het jaar faciliteert. Dat soort netwerkevents laat niet alleen toe die ondernemers beter te leren kennen als mensen, maar biedt ook de kans om op termijn samen met andere business angels in meer en grotere deals te stappen.”

Nog iets dat Lieve Grawet meenam uit haar traject was het blijvende contact met Oncomfort, de start-up waarin ze investeerde. “Voor mij is dat duurzame aspect sowieso een van de voorwaarden om in te stappen: ik wil ook na de kapitaalinjectie en het BAN-traject actief betrokken blijven bij het dossier. Ik bepaal graag mee de koers, sta ter beschikking voor vragen van de founders, en stel mijn expertise ten dienste van hen. Het betekent niet dat ik meeschrijf aan hun businessplan, want dan zou dat niet meer 100 procent van de ondernemers zelf zijn.

Ik bepaal graag mee de koers, sta ter beschikking voor vragen van de founders, en stel mijn expertise ten dienste van hen

“Uiteindelijk willen alle partijen hetzelfde: van de onderneming in kwestie een succes maken. Ondernemers die alleen kapitaal willen, passen daarom wat mij betreft niet in het verhaal dat business angels willen vertellen. Ik wil met die jonge mensen bezig blijven zijn. Ook omdat het mijzelf intellectueel verrijkt. Business angel zijn vind ik dus even goed persoonlijk belangrijk.”