Ondernemers en investeerders duurzaam laten samenwerken en zo het bedrijf van die eersten naar een hoger niveau brengen: dat is het idee achter de vzw Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen. Het gaat dus om veel meer dan een kapitaalinjectie, want beide partijen gaan een écht engagement aan. “Het draait om de twee vleugels van de engel: kapitaal aan de ene kant, kennis en netwerkmogelijkheden aan de andere”, zegt CEO Reginald Vossen.

“BAN Vlaanderen zorgt ervoor dat die samenwerking tussen onze leden – zo’n 200 business angels – en de ondernemers gestructureerd, begeleid en beschermd verloopt, zodat aanvankelijke interesse in elkaar tot effectieve investering kan leiden”, begint CEO Reginald Vossen die de organisatie strategisch aanstuurt en directe lijnen onderhoudt met de vele stakeholders. “Van een vrijblijvende in- en uitloop is geen sprake: er moet een echt commitment zijn bij de partners.

Daarom kijken we ook streng toe op het lidmaatschap van de business angels: hebben zij als investeerder ook voldoende ervaring als manager of ondernemer, is hun kapitaal volledig correct verworven, enzovoort. Want niet iedere manager, hoe ervaren die ook mag zijn, is automatisch ook een goede investeerder. Verder waken we erover dat er een intermenselijke klik is tussen ondernemer en business angel, aangezien we toch spreken over een lange-termijnrelatie van zeven tot tien jaar.”

Zeg niet kapitaal maar ‘wise money’

Jaarlijks komen zo’n 500 ondernemers bij BAN Vlaanderen aankloppen voor financiering, vooral uit IT (één derde van de aanvragen), maar ook uit de medische sector, diensten, energie, milieu en zelfs een flink deel maakindustrie. Een heel gevarieerd aanbod aan dossiers voor een heel gevarieerde poule aan business angels.“Zij leveren zoveel meer dan kapitaal”, gaat Reginald verder. “Het gaat om wat wij wise money noemen: uiteraard is er een financieel luik, maar daarnaast gaat het om kennisdeling en kritische klankborden.

Business angels leveren zoveel meer dan kapitaal. Het gaat om wat wij wise money noemen: er is een financieel luik maar het gaat ook om kennisdeling en kritische klankborden

Bedrijven die denken dat ze bij ons subsidies krijgen, moeten we dus corrigeren, want dat is uitdrukkelijk niét de bedoeling - hoewel de beslissing om ons te contacteren uiteraard vaak financieel gemotiveerd is, aangezien 80 procent van de aanvragen van starters komt. Maar uiteindelijk moet je als ondernemer de investeerders kunnen overtuigen van de intrinsieke meerwaarde van je project, in plaats van er alleen maar geld voor te vragen.”

“Uit die aanvragen wordt jaarlijks een 100-tal ondernemers met hun project – discreet en geanonimiseerd – aan de business angels gepresenteerd voor matchmaking, via een presentatie, onze portal of een pitching. Zo'n 90 dossiers starten aan de onderhandelingen met vijf à vijftien geïnteresseerde business angels en met de hulp van een neutrale deal guide die wij erop zetten. Dat leidt tot 25 à 30 geïnvesteerde bedrijven per jaar, met één tot vijf business angels per project die effectief (co-)investeren, tegen een gemiddelde investering van 150.000 euro kapitaal per dossier. Het gaat hierbij altijd om minderheidsparticipaties, zodat de ondernemer alle vrijheid behoudt om te ondernemen en toch kwalitatief begeleid wordt.”

“Kortom, we zorgen er via dit uitgekiende en goed bewaakte proces voor dat ondernemers én business angels heel goed voorbereid aan de start komen. Door die werkwijze – en ruim twintig jaar ervaring en sterke regionale verankering van BAN Vlaanderen – kunnen we stellen dat Vlaanderen een van de beste netwerken in Europa heeft, met goede procedures en gemotiveerde business angels.”

Nooit live gezien, toch succesvol

De pitching-sessies vonden voor corona maandelijks plaats doorheen Vlaanderen, maar gebeuren nu noodgedwongen online. Hoe ziet de CEO de toekomst in dat opzicht, willen we weten, want gedijen deze netwerken niet vooral bij fysieke contacten? “Ondanks onze aanvankelijke vrees, bleek en blijkt dat online verhaal te werken”, zegt hij daarover. “Zo trekken we vandaag zelfs meer volk aan op onze digitale dan destijds bij onze fysieke events én kennen de dossiers vaak een kortere doorlooptijd.

Bovendien stellen we vast dat de business angels ondanks de crisis blijven investeren: van maart 2020 tot maart 2021 kregen 33 dossiers via BAN Vlaanderen funding, hoewel al die trajecten grotendeels online zijn verlopen en veel investeerders hun ondernemers nooit live gezien hebben. Het is dus duidelijk dat ondernemers en investeerders opportuniteiten blijven zien. En moeten blijven zien.”

Best of both worlds

“Dat gezegd zijnde, zien we toch enkele uitdagingen op lange termijn: een online aanpak staat kennismaking en groepsvorming tussen business angels in de weg, wat broodnodig is als ze samen in een project willen investeren. Daartoe zijn fysieke events echt cruciaal, en we voelen dat de nood daaraan ook toeneemt.”

“De toekomst post-corona – met hopelijk lancering in september – zal met andere woorden hybride zijn, waarbij we inzetten op online én offline pitchen, en op fysieke en digitale events. The best of both worlds, met andere woorden.”

Met het oog op die toekomst organiseert BAN Vlaanderen samen met de Vlaamse Overheid en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) op 4 mei een webinar rond de Vlaamse herstelmaatregelen, met als gastspreker minister van Economie Hilde Crevits. “We willen, gezien de huidige omstandigheden, buiten onze kernwerking gaan door ook steeds meer grondig te gaan informeren – ook al omdat weinig andere organisaties geneigd lijken die handschoen op te nemen.”

“Daarom hebben we bijvoorbeeld al onze opleidingen en modules online en gratis beschikbaar gemaakt in onze WISE Academy en zijn we volop gaan inzetten op hands-on webinars, die overigens heel druk worden bijgewoond.”