Gino Lippens, CEO Calimero Group

We create small giants: de baseline van investeringsgroep Calimero knipoogt duidelijk naar het beroemde kuikentje waar het bedrijf naar genoemd werd, dat zich altijd beklaagt dat hij klein is en anderen groot zijn, ‘en dat is niet eerlijk’. Wat Calimero met name doet, is ondernemers achter beloftevolle kmo’s duurzaam ondersteunen op vlak van HR, finance, legal en/of marketing. “We willen ons bovendien écht engageren door financieel in het bedrijf in kwestie te participeren.”

Calimero zelf is ook nog een piepkuiken, wegens pas opgestart. Met die nuance dat de founder zelf kan terugblikken op een mooi professioneel parcours in de bouwsector: Gino Lippens begon destijds met een bedrijf rond stukadoorwerken, projectontwikkeling en algemene aanneming, om vervolgens Renoffice op te richten, een renovatiecoördinatiebedrijf dat momenteel goed is voor 300 lopende projecten.

Vorig jaar stapte investeringsfirma Tillegem Invest in het kapitaal om de internationale groei mee te begeleiden. Dat liet Lippens toe operationeel een stap terug te zetten en zijn expertise aan te wenden om beloftevolle, mature kmo’s binnen vastgoed, bouw en dienstverlening een duwtje in de rug te geven via kapitaal- én managementondersteuning. Calimero was een feit.

Next level bereiken

“Cijfers en economie zijn altijd mijn dada geweest”, steekt de founder van wal. “Ik kwam daarom op het idee om een soort belofteploeg op te stellen die zich zou inzetten voor het reusachtige segment van kleine maar beloftevolle kmo’s binnen de bouwsector. Die komen tijdens hun groeifase namelijk voor heel wat obstakels te staan op vlak van HR, finance, legal en marketing – allemaal domeinen waar die ondernemers door hun drukke bezigheden en vaak ook gebrek aan skills niet professioneel mee kunnen bezig zijn, terwijl dat wel zou moeten.”

Beloftevolle kmo’s komen tijdens hun groeifase voor heel wat obstakels te staan. Allemaal domeinen waar die ondernemers door hun drukke bezigheden en vaak ook gebrek aan skills niet professioneel mee kunnen bezig zijn, terwijl dat wel zou moeten

Daar willen wij met Calimero aan tegemoet komen, zodat die ondernemers toch het volledige ondernemerschap kunnen bestrijken en zo sneller hun next level bereiken. Omdat ik uit ervaring weet dat groeibedrijven veel grotere stappen kunnen zetten op kortere termijn, als ze maar de juiste professionele ondersteuning krijgen.

Op maat bovendien. Want de ene kmo wil doorgroeien naar dertig werknemers, de andere wil internationaal gaan, nog een andere wil x aantal vestigingen … Er zijn veel manieren waarop ondernemers naar groei kunnen kijken. Samen met de ondernemer stellen we dat doel scherp en gaan we ervoor.

In hetzelfde schuitje

Heel concreet stapt Calimero operationeel in de kmo in kwestie om de ondernemer te ontlasten in diens HR-, financieel, juridisch of marketingbeleid, zodat die zich voluit op zijn corebusiness kan focussen. “Stel dat hij bij wijze van spreken bakstenen maakt, dan moet hij er alleen nog voor zorgen dat het goede bakstenen zijn en dat ze op tijd geleverd worden” gaat Lippens verder.

We willen ons écht engageren door te participeren, want niemand houdt ervan om centen te verliezen. Dus op die manier zitten we in hetzelfde schuitje, als échte partners

“Wij zorgen voor al de rest en maken die betrokkenheid bovendien hard door ook financieel in het bedrijf te stappen. Calimero gaat dus veel verder dan consultancy, maar biedt hybride ondersteuning: we willen ons écht engageren door te participeren, want niemand houdt ervan om centen te verliezen. Dus op die manier zitten we in hetzelfde schuitje, als échte partners.”

“Elke beslissing wordt namelijk in onderling overleg genomen – het is niet zo dat wij als alles overheersende tiran het bedrijf binnenkomen en beslissingen boven het hoofd van de ondernemer beginnen te nemen – wel integendeel. We moeien ons ook niet met de corebusiness van de ondernemer: dat is volledig zijn dada en hij heeft dat uitgerold tot wat het vandaag is. Dat moet geëerbiedigd worden.”

Leuke knipoog

Toch nog even terugkomen op de naam van het bedrijf: heeft Calimero eigenlijk niet eerder een negatieve connotatie, doordat het kuikentje zich altijd beklaagt dat anderen groter zijn en dat dit niet eerlijk is? “Er leeft bij kleine ondernemers nu eenmaal vaak een gevoel dat het niet eerlijk is”, duidt Lippens. “Ze willen wel groeien en even groot worden als die andere bedrijven, maar ze hebben er de tijd of middelen niet voor – externe consultancy is vaak heel duur.

“Het kan hen ook doen terugschrikken om de volgende stap te zetten, omdat ze bang zijn dat het hen niet zal lukken. Daarom willen wij de partner zijn waarmee ze wel hun doelen kunnen bereiken. We vonden die naam dus gewoon een leuke knipoog: we willen die kuikens helpen om groot te worden en hun volle potentieel te benutten.”

Hoe Calimero concreet te werk zal gaan, willen we vervolgens weten. “We lichten het bedrijf in kwestie eerst grondig door”, legt Lippens uit. “We kijken naar de financiële situatie, het HR-beleid, de marketinginspanningen, het businessplan … Op basis van die doorlichting krijgen we de noden helder en bepalen we wat nodig is om die op te lossen.”

“Die beginfase zal behoorlijk intensief zijn, ook al omdat we alles in dat proces digitaliseren. Daarna rollen we het plan uit, nemen we de concrete maatregelen en zetten we de KPI’s uit. Daarom focussen we ook op kmo’s met al een zekere maturiteit, en niet op start-ups: die werken vaak rond heel nieuwe concepten – zoals dat bij Renoffice het geval was – die de nodige tijd vragen om zich te kunnen ontwikkelen en een plaats in de markt te plaatsen. Je kan daarbij niet overhaast te werk gaan. Terwijl wij bedrijven net willen ondersteunen om snel de volgende stap te zetten.”

“Met andere woorden: bij start-ups zullen wij onze meerwaarde niet echt kunnen bewijzen. Wij willen werken met bedrijven waar het product of de dienst al op punt staat en die klaar zijn voor een volgende fase. Zoals wij met Renoffice vijf jaar geleden. Als zich toen een partner als Calimero had aangeboden, dan zouden wij die kans met beide handen gegrepen hebben.”

De beste salami

“Voorlopig focussen we ons op de bouwsector, vooral omdat ons netwerk er zich bevindt. We hopen dit jaar toch te kunnen opstarten met een tiental bedrijven in die sector – hoewel we ons niet op cijfers willen vastpinnen – maar het is wel de bedoeling om op termijn onze horizonten te verruimen.”

“We zijn namelijk van mening dat je overal ondernemers vindt die er 300 procent willen voor gaan, en dat wij die ongeacht de branche kunnen helpen. Bovendien zijn de uitdagingen die wij vandaag aanpakken – HR, finance, legal en marketing – allerminst aan bouw gerelateerd. Om maar een simpel voorbeeld te geven: van een producent die erop gericht is de best mogelijke salami te maken, kunnen wij even goed de partner worden.”

“Het enige wat we bij de ondernemer in kwestie willen zien, is al een eerste bewezen trackrecord en het nodige potentieel om naar de volgende fase te gaan. Is het product schaalbaar? Is het buitenland effectief mogelijk? Kunnen we onze meerwaarde bewijzen, dan gaan we ervoor”, concludeert Lippens.