FIT-CEO Joy Donné

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceerde heel recent het Startup.Flanders-platform, waarmee het niet alleen Vlaanderen internationaal positioneert als innovatieve hub voor start-ups, maar ook gerichte diensten wil verlenen aan Vlaamse en internationale start-ups. Bovenal wil Startup.Flanders het Vlaamse start-upecosysteem vertegenwoordigen, met al zijn start-ups, incubatoren, R&D-centers, corporates venturing programma’s, sandboxes, enzovoort. “We staan aan het begin van een enorm project, maar we geloven er keihard in.”

In een notendop komt het erop neer dat FIT met dit platform zijn dienstverlening beter wil afstemmen op de vragen en verwachtingen van start-ups. “FIT is heel sterk in het aantrekken van gevestigde bedrijven”, vertelt Olivier Van Orshoven, hoofd van Startup.Flanders. “Maar start-ups vormen eigenlijk een ander verhaal: ze werken veel commerciëler, alles moet sneller gaan ... Ook hun groeitraject is anders dan van een klassieke spelers.”

Kortom, start-ups vragen een aparte benadering. Met dit platform, en het team dat we daarrond bouwen, willen we dat maatwerk nu mogelijk maken. Zodat we echt kunnen luisteren naar hun noden, en onze dienstverlening naar hen toe niet alleen zichtbaarder, maar ook toegankelijker maken.”

Olivier Van Orshoven, hoofd van Startup.Flanders

Achterstand goedgemaakt

“Als tweede belangrijke luik is het de bedoeling met Startup.Flanders het Vlaamse ecosysteem van start-ups internationaal te vertegenwoordigen door als één stem te spreken, zowel in de breedte als de diepte. Zo’n initiatief bestond namelijk nog niet in Vlaanderen, waardoor we in het verleden te vaak in verspreide slagorde te werk gingen.”

Met Startup.Flanders is het de bedoeling het Vlaamse ecosysteem van start-ups internationaal te vertegenwoordigen door als één stem te spreken

“De mosterd voor die vertegenwoordiging zijn we in Frankrijk en Nederland gaan halen, waar die heel succesvol is. En als we mogen afgaan op onze eerste en bijzonder geslaagde testcase – de prinselijke missie naar Japan van afgelopen december – dan mogen ook wij hoopvol zijn.”

"Kortom, met Startup.Flanders claimt Vlaanderen zijn plaats tussen internationale start-up-ecosystemen. We zijn niet enkel bezig met een sterke inhaalbeweging zoals blijkt uit het Dealroom-rapport ‘State of Flanders Tech 2023’ dat we onlangs lanceerden, we moeten ons meer bewust worden dat we een unieke plaats innemen die sterk innovatief gedreven is. Wie kan zeggen dat ze centraal liggen tussen 4 start-up hubs (Londen, Amsterdam, Berlijn en Parijs) met snelle en makkelijke verbindingen?”

Mede om die reden zal FIT tijdens de Flanders International Business Awards op 20 september, niet alleen een exporteur en buitenlandse investeerder in de bloemen zetten, maar voor het eerst ook de Startup of the Year uitreiken om het belang en de verwezenlijkingen van die sector te benadrukken. De genomineerden van dit jaar zijn Loop Earplugs (Berchem), Sensolus (Gent) en TechWolf (Gent).

Genomineerden ‘Startup of the Year 2023’: Maarten Bodewes en Dimitri O (Loop Earplugs), Founder Mikaël Wornoo (TechWolf) en CEO Kristoff Van Rattinghe (Sensolus)

Hongerige start-ups

Startup.flanders werkt ook in de andere richting, als in: niet alleen voor Vlaamse innovatieve start-ups. Zo begeleidt het ook internationale, beloftevolle start-ups en scale-ups met vestigingsplannen in Vlaanderen, buitenlandse VC’s die willen investeren in Vlaamse start-ups, en incubatoren. Het motto daarbij, Startup.Flanders: home for hungry startups, komt echter met één belangrijke kanttekening. “Start-ups aantrekken om start-ups aan te trekken kan niet de bedoeling zijn”, aldus FIT-CEO Joy Donné.

“Ze moeten een toegevoegde waarde bieden aan het eigen Vlaamse start-up ecosysteem, zodat ze het mee kunnen versterken. Een mooi voorbeeld van waar we naartoe willen, zijn internationale start-ups die een samenwerking opstarten met onze eigen Vlaamse start-ups en hen op die manier helpen aan internationale klanten. Vergeet verder niet dat met een buitenlandse start-up die naar hier komt vaak ook de VC erachter meekomt. En die wisselwerking opent opnieuw mooie perspectieven.”

Sterk buitenlands netwerk

Voor Vlaamse, innovatieve start-ups is internationaliseren van levensbelang, gezien de eigen kleine afzetmarkt. Het is de drive bij FIT om daarom van het Startup.Flanders-platform verder werk te maken. “Om die reden zit internationalisatie echt in het DNA van die innovatieve start-ups”, gaat de CEO verder. “De internationale scope van ons platform is dan ook heel breed. Laten we zeggen: even breed als ons netwerk. FIT is namelijk met 90 kantoren aanwezig in 70 landen.”

Internationalisatie zit in het DNA van innovatieve start-ups

“Dat netwerk is op drie manieren inzetbaar. Ten eerste is er de marktkennis, die we in de vorm van analysetools voor internationalisatie op het platform aanbieden. Zo kunnen experts via de gratis audittool EXPORTmeter een intensieve begeleiding aanbieden rond internationalisatie, op een heel persoonlijke manier bovendien.”

“Ten tweede tellen we heel wat businessexperts in dat buitenlandse netwerk, die – waar mogelijk – de eerste commerciële B2B-contacten kunnen aanbrengen om snel en kostenefficiënt voet aan grond ter krijgen in een buitenlandse markt, of kunnen helpen bij het opzetten van een dochteronderneming.”

“Ten slotte zit er ook een tiental ervaren technologieattachés in dat netwerk die, vanuit innovatiehubs op strategische locaties, start-ups ondersteunen rond innovatie en technologie, door hen te connecteren met onderzoekscentra, universiteiten, innovatieclusters, technologiepartners, enzovoort. Dat netwerk van technologieattachés is echt een USP van ons platform.”

Eigen netwerkevenementen

Het beschikbaar stellen van dat unieke, brede en krachtige netwerk is uiteraard niet de enige dienst die het platform verleent aan Vlaamse start-ups die naar het buitenland willen. “We ondersteunen en begeleiden hen ook rond grote en kleine start-up events in het buitenland”, vertelt Van Orshoven.

Start-up & tech event Slush

“We waren daar uiteraard al op aanwezig – bijvoorbeeld op de start-up conferentie Slush, maar willen dat meer gestructureerd aanpakken en opnieuw onder één vlag naar buiten komen. Bovendien kunnen we die start-ups gericht helpen via bijvoorbeeld ticketing, standruimte en eigen netwerkevenementen.”

“Onder die begeleiding verstaan we ook het opzetten van missies op maat van start-ups, of binnen grote bestaande handelsmissies gericht start-up tracks opzetten zodat start-ups hier hun weg vinden en maximaal van kunnen profiteren. Eind 2022 hebben we voor het eerst zo’n start-up track opgezet, en dat was een groot succes.”

Financiële ondersteuning

Startup.Flanders zet ook in op financiële ondersteuning, door een sterk pakket aan subsidies aan te bieden, waar start-ups onder meer prospectietrips, vertalingen van websites of aanwezigheid op buitenlandse beurzen mee kunnen financieren, tot zelfs het opzetten van een prospectiekantoor buiten de EU. Onder deze dienst wordt ook internationale opportunity spotting gesorteerd.

“Als onafhankelijke vertegenwoordiger van het volledige Vlaamse start-up ecosysteem, kan Startup.Flanders wereldwijd zoeken naar business en innovatie-opportuniteiten en die kenbaar maken aan onze Vlaamse start-ups zodat zij kunnen deelnemen”, legt Joy Donné uit.

“Dan hebben we het over onder meer grote corporate venturing programma’s, specifieke innovatieprojecten of Europese programma’s als EIC Accelerator. Daarnaast houdt het in dat we introducties voorzien met grote of gespecialiseerde acceleratoren en incubatoren, die dienst kunnen doen als springplank. Net omdat we onafhankelijk zijn, kunnen we zo breed kijken.”

Steden als lokale start-up ecosystemen

Belangrijk om te vermelden is dat de Vlaamse steden heel sterk in dit verhaal betrokken zijn. Dat komt vooral omdat start-ups niet in termen van landen, maar van steden denken. “Een start-up trekt naar Amsterdam of Berlijn, niet naar Nederland of Duitsland”, licht Olivier Van Orshoven toe.

“De grote steden Gent, Leuven en Antwerpen vormen samen met de provincies Limburg – met campus Corda en Limburg Startup als centrale spil – en West-Vlaanderen de lokale start-up ecosystemen. Bijgevolg weten ze heel goed wat ze nodig hebben aan internationale instroom, en wat hun start-ups willen. Die steden vormen dus Startup.Flanders hubs en we gaan hen zodanig ook promoten.”

Verder zijn er per stad of provincie twee Startup.Flanders SPOC’s aangeduid, zodat we snel kunnen schakelen en gericht noden in kaart kunnen brengen. De komende maanden zullen we hier ook de eerste successen over kunnen naar buiten brengen. Zoals de samenwerking tussen Corda Campus en de Noord-Frans incubator Euratechnologies, een aantal buitenlandse start-ups dat zich vestigt in Vlaanderen en een grote Europese samenwerking rond green technologies in het Noordzeegebied.”