Maarten Arnouts (OMP) en Tom Van Herzele (EY België)

Dat elke crisis opportuniteiten biedt, toont supply chain glashelder aan: doordat heel wat disrupties op korte tijd Suez-kanaal, COVID-19, stijgende energieprijzen, grondstoffentekort, oorlog in Oekraïne … – inbeukten op de efficiëntie ervan, werden en worden bedrijven gedwongen hun processen onder de loep te nemen. Vaststelling daarbij was dat optimale supply chain planning en management merkbare meerwaarde voor de organisatie kunnen genereren. Zij het financieel, naar duurzaamheid toe, of op nog tal van manieren. “Je moet die transformatie als een journey zien, waarbij eerst de ruggengraat van het bedrijf goed moet worden gezet, vooraleer er supply chain-technologie kan worden opgezet.”

Uit de recente studie van EY en Oxford University blijkt dat er momenteel heel wat transformaties versneld aan de gang zijn, en dat die zich voornamelijk afspelen binnen supply chain. Een logisch gevolg van die vele (en haast opeenvolgende) disrupties, en een proces dat tot waardevolle inzichten leidt.

“Tot voor kort was de supply chain planner eigenlijk vooral lineair en transactioneel bezig”, steekt Tom Van Herzele, partner bij EY België en verantwoordelijk voor supply chain services, van wal. “Daarmee bedoel ik dat zijn taak er voornamelijk in bestond vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Maar eigenlijk is dat de pure basisdefinitie van een planner, die veel te nauw is en voor weinig meerwaarde zorgt.”

“Zo’n transformatie biedt de opportuniteit om die functie open te trekken en tot een echte value chain planner te komen, die kijkt naar de totale toegevoegde waarde van het proces. Maar dat heeft wel een voorwaarde: er moeten bruggen geslagen worden tussen de verschillende domeinen binnen supply chain – demand planning, supply planning, operations planning, sales … – zodat processen gaan aligneren en mensen echt end-to-end kunnen gaan werken. En de enige manier om die bruggen te bouwen, is door stapsgewijs de juiste technologie in te zetten.”

Supply chain planning

Betrouwbare technologiepartner

Een disruptieve stap, omdat je naar supply chain gaat die niet door mensen, maar door technologie gedreven wordt. De noodzaak van een betrouwbare technologiepartner is dan ook groot. Om die reden werkt consultancybedrijf EY met OMP, marktleider in supply chain planning voor de grootste bedrijven ter wereld dankzij hun eigen ontwikkeld platform.

Waar wij naar streven, is om alle stakeholders binnen supply chain business samen te brengen op één cloud-based platform”, vertelt Maarten Arnouts, global alliance lead van OMP. “Zodat er niet meer in silo’s wordt gewerkt zoals vroeger, maar iedereen naar dezelfde datasets en planningsbeperkingen kijkt en er één centrale beslissingsunit kan gevormd worden. Dat is, gezien die disrupties, absoluut noodzakelijk.”

Maarten Arnouts, Global alliance lead van OMP (©Emilie Bonjé)

Vandaag kan er namelijk niet meer zomaar transactioneel worden gewerkt, maar moet het exception based gebeuren: wat is de totale impact op onze klanten als zich een disruptie voordoet, en hoe kunnen we dat vermijden door optimaal te plannen? Wat zijn de mogelijke scenario’s bij het tekort aan bepaalde grondstoffen, onverwachte groei voor bepaalde producten, … en welk is om die reden te verkiezen? Zo vermijd je dat je als bedrijf constant in overlevingsmodus opereert.”

Supply chain planning moet gebeuren via een platform dat mensen samenbrengt, omdat het niet meer door één planner kan gemanaged worden

“Daarom is echter technologie nodig als katalysator: supply chain is te complex geworden en de datasets te groot geworden, dus tools met ingebouwde artificiële intelligentie, algoritmes, machine learning en de cloud zijn onontbeerlijk. Om diezelfde reden moet supply chain planning gebeuren via een platform dat mensen samenbrengt, omdat het niet meer door één planner kan gemanaged worden.”

“En het moet cloud-based, zodat mensen van om het even waar en vanaf gelijk welk device kunnen connecteren. Dat laat toe om globaal en volgens een standaardmodel te werken, in plaats van lokaal en elk met zijn eigen systeem, zoals vroeger.”

Reorganisatie vereist

Stakeholders samenbrengen, technologie inzetten … : dat vraagt ongetwijfeld ook een reorganisatie van de manier van werken binnen de organisatie. “Je moet inderdaad mensen anders gaan inzetten als je je supply chain planning optimaal wil beheren”, beaamt Tom Van Herzele. “Mensen blijven nu eenmaal de basis, aangezien zij op basis van ervaring als geen ander zicht hebben op hoe de organisatie werkt.

Mensen blijven nu eenmaal de basis, aangezien zij op basis van ervaring als geen ander zicht hebben op hoe de organisatie werkt

Heel concreet komt die reorganisatie neer op het realiseren van meer gecentraliseerde hubs binnen het bedrijf, die zich daar specifiek mee bezighouden. We zien als evolutie in de markt dat dit in steeds meer grote bedrijven gebeurt, terwijl vroeger veel meer gedecentraliseerd werd gewerkt.”

Maarten Arnouts, Global alliance lead van OMP (©Emilie Bonjé)

“Dan had je planners in zowel fabriekspand A als B, terwijl die logischerwijs toch samen zitten? Niet alleen om door die synergieën de planning naar een hoger niveau te tillen, maar ook om de kennis in de organisatie beter te borgen. Let wel, dat moet niet per se een fysiek center of excellence zijn, maar kan even goed virtueel, zodat de planners effectief in pand A en B kunnen zitten, maar wel gemakkelijk samen kunnen komen op één platform en zo value chain planners worden. Omdat ze niet langer naar de scope van alleen pand A of B kijken.”

Gebrekkige databeschikbaarheid

Dat klinkt effectief als een recept om tot supply chain planning te komen die uitgesproken meerwaarde biedt. Maar de vraag is dan hoe je dat als bedrijf concreet maakt. Hoe organiseer je dat aligneren, dat end-to-end werken en die centers of excellence? “Ten eerste moet je de competenties die je in huis hebt in kaart brengen”, legt Maarten Arnouts uit, “en daaraan gekoppeld die processen die kunnen geoptimaliseerd of samengebracht worden.”

Tom Van Herzele, Supply chain partner bij EY België (©Emilie Bonjé)

“Vervolgens moet je ook kijken hoe het met de databeschikbaarheid in de organisatie gesteld is. Vaak falen grote technologie-implementaties namelijk op de beschikbaarheid en/of gebrekkige kwaliteit van data. Die datasets moeten namelijk feilloos aan je transformatieprogramma kunnen gekoppeld worden: in elke stap van dat programma is er een concrete datanood, en daar moet je zicht op hebben.”

Je moet die transformatie dan ook echt als een journey zien, waarbij eerst de ruggengraat van het bedrijf goed moet worden gezet, vooraleer er supply chain-technologie kan worden opgezet

“Je moet die transformatie dan ook echt als een journey zien, waarbij eerst de ruggengraat van het bedrijf goed moet worden gezet, vooraleer er supply chain-technologie kan worden opgezet. Want anders loop je het risico processen en mensen gewoon door software te vervangen, zonder dat dit iets bijdraagt aan efficiëntie, kostenreductie, enzovoort.”

Duurzaamheid als meerwaarde

Ook duurzaamheid is vaak een factor die bij zo’n transformatie wordt betrokken”, vult Tom Van Herzele aan. “Een aantal jaar geleden was daar nog geen sprake van, maar dankzij de flexibiliteit van één platform en de stapsgewijze aanpak kan dat nu perfect. Zo kan je als bedrijf pas echt op een – ik gebruik de term eigenlijk niet zo graag – holistische manier naar je supply chain gaan kijken. En dus toegevoegde waarde creëren.”