Lokkal-founder Gert Aerts

Belgische producten online bestellen en die binnen de 24 uur aan huis geleverd krijgen 6/7, van maandag tot en met zaterdag: dat is Lokkal in een notendop. Met de mobiele applicatie heeft founder Gert Aerts een dubbel doel: mensen aanzetten tot bewuster kopen en lokale handelaars steunen. Succesvol trouwens, want de start-up groeit fors - met intussen twaalf vaste medewerkers en eigen bestelwagens - en toont grote ambities. “Volgend jaar trekken we naar Gent, waar nu al 6.000 mensen op de wachtlijst staan.”

“Op onze online marktplaats kunnen Belgische, kwalitatieve ­food suppliers – die wij Smaakmakers noemen – hun producten aanbieden in ondertussen zeventien voedingscategorieën”, begint Gert Aerts zijn verhaal. “Nog concreter vormen wij het resell- en marketingkanaal van die producten en de bijhorende smaakmaker. Zo creëren we een afzetgebied dat veel ruimer is dan de spreekwoordelijke kerktoren van de lokale producent. Extra convenience voor de klant is dan weer dat alles aan huis wordt geleverd. Lokkal is, kortom, het allereerste freshfood e-commerce bedrijf van het land.”

Online bestellen geen rariteit meer

Lokkal werd geconcipieerd en op punt gesteld tijdens de eerste lockdown, om vervolgens gelanceerd te worden tijdens de tweede. Voor het bedrijf bleek de crisis een echte accelerator. “Het uitstapje naar de winkel was voor mensen een deugddoend ‘momentje’. Toen dat opeens wegviel, gingen ze op zoek naar andere manieren om voeding en de aankoop ervan te beleven.

“Met onze focus op ultra vers en de convenience van thuisleveringen speelden wij daar mooi op in. Corona heeft in dat opzicht trouwens de laatste drempel weggenomen om voeding online te bestellen: dat wordt vandaag absoluut niet meer als een rariteit beschouwd.”

“Bovendien gingen mensen door de crisis weer meer focussen op lokale producten, teruggrijpen naar wat hun eigen regio voortbrengt. In dat opzicht hebben wij als België, met onze weelde aan kwaliteitsvolle, bourgondische producten en gepassioneerde makers, telers, kwekers en boeren, meer dan een streepje voor. Waarom dat concept hier dan niet eerder bestond, en in pakweg Nederland, de VS en de UK wel? Simpel: omdat wij in België altijd achterophinken”, zegt Aerts.

Lokkal wil consumenten kennis te laten maken met de rijke culinaire geschiedenis van ons land

“Gelukkig heeft de crisis door een acceleratie een digitale achterstand van drie jaar weten goed te maken. Koppel daar dan de ongelooflijke food-knowhow, logistieke kwaliteiten en producten in ons land aan en je krijgt een concept én markt met enorm veel potentieel. Dat is trouwens ook deel van onze missie: ‘beter eten van bij ons makkelijk beschikbaar maken voor meer mensen’. Om zo consumenten kennis te laten maken met de rijke culinaire geschiedenis van ons land.”

Ook voor bedrijven

“Op gebied van aanbod streven wij naar het allerbeste. Dat betekent dat we ook achter producten aangaan die je via de klassieke retail normaal gezien niet zo gemakkelijk vindt. Die ambitie vraagt een serieuze inspanning: je moet enorm veel deskresearch doen en advies inwinnen in de sector en bij foodies, je moet in de wagen stappen en overal onder Belgische kerktorens naar lokale teel- en productieprocessen gaan kijken, je moet naar de verhalen luisteren en ongelooflijk veel producten testen ... Bovendien moet het verhaal van de supplier matchen met het onze én moet hij of zij mee kunnen gaan in onze eisen naar levering en logistiek toe.”

“Die tijdsinvestering en gesprekken leiden echter tot mooie resultaten. Een mooi voorbeeld daarvan is topslager Hendrik Dierendonck: in minder dan 24 uur krijg je via Lokkal je verse filet pur of steak aan de voordeur. Ook de kaasaffineurs van Van Tricht werken samen met ons. Maar ook heel kleine spelers, zoals de lokale Mechelse koffiebranderij Kaffefabrik, biedt via ons hun producten aan.”

In totaal hebben we vandaag al meer dan 200 Smaakmakers, met een pricing die identiek is aan de producten in de winkel: wij zijn niét duurder en volgen de markt. We werken dus niet met jaarprijzen, zoals dat in de klassieke kanalen wel het geval is, en zijn dus bij momenten zelfs goedkoper.”

Veel minder voedselkilometers

Lokaal en vers, dat heeft ongetwijfeld ook een duurzame, farm to fork-insteek. Gert Aerts beaamt: “Sustainability is voor ons heel belangrijk. Niet alleen proberen wij zoveel mogelijk schakels uit het proces te halen, we kijken ook naar de mogelijkheden van elektrisch vervoer voor de thuisleveringen. Dat is echter allerminst evident, omdat wij met gekoelde transporten werken, en momenteel bestaan er nog geen sluitende oplossingen die ‘geëlektrificeerd’ en ‘gekoeld’ kunnen combineren, zeker niet wanneer we voldoende rijbereik willen. Want het merendeel van onze klanten woont buiten de stad, waar ze minder toegang hebben tot binnenstedelijke speciaalzaken.”

Sustainability is voor ons heel belangrijk. Niet alleen proberen wij zoveel mogelijk schakels uit het proces te halen, we kijken ook naar de mogelijkheden van elektrisch vervoer voor de thuisleveringen

“Het feit dat we vandaag nog geen gebruik kunnen maken van elektrisch transport wordt wel gecompenseerd door het feit dat wij de kortst mogelijke voedseldistributieketen hebben, met een runway van maximaal twee dagen – in klassieke verkoopkanalen gaat dat van producent via centrale hub naar winkel, waarbij de consument ook nog eens zijn wagen in moet stappen om dat product te gaan kopen. Die voedselkilometers zijn dus ook nog eens veel groter. De tomaat, het stukje vlees of vers brood dat je bij Lokkal koopt is dus verser, duurzamer en lekkerder.”

Op termijn heel België veroveren

Momenteel bedient Lokkal de As Antwerpen-Mechelen-Leuven (met daarrond nog een straal van twintig kilometer), maar de ambities zijn torenhoog. Daarom is Lokkal momenteel op zoek naar investeerders die kapitaal kunnen combineren met doorgedreven kennis binnen de voedingssector, logistiek en/of e-commerce.

De vraag vanuit de markt is dan ook echt aan het groeien. We starten volgend jaar op in Gent, waar nu al 6.000 mensen op de wachtlijst staan

“Schalen is kapitaalintensief, dus we kunnen die ondersteuning echt gebruiken”, licht Gert Aerts toe. “De vraag vanuit de markt is dan ook echt aan het groeien. Zo starten we volgend jaar op in Gent, waar nu al 6.000 mensen op de wachtlijst staan. Het maakt deel uit van het groeiplan voor de komende 28 maanden dat we hebben opgesteld, en het uiteindelijke doel daarvan is het afdekken van heel Vlaanderen.

“We rollen wel heel gefaseerd uit, omdat het erg belangrijk is dat we overal dezelfde service kunnen aanbieden en kwaliteit van de uitlevering van de producten kunnen garanderen naar de consument, maar ook naar onze makers, telers, boeren en producenten. Na 28 maanden gaan we dan kijken of er mogelijkheden zijn om de rest van het land te veroveren of zelfs naar het buitenland te gaan. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde”, benadrukt Aerts.