Dider Kerckhof (digital manufacturing consultant Mayker) en Bart Claeys (founder apvine)

Low-code maatwerk in de maakindustrie: dat is waar apvine en Mayker – twee aparte bedrijven die samen gerund worden en dus hun expertise bundelen – in een notendop voor staan. Je zou het pionierswerk kunnen noemen, aangezien (Belgische) productiebedrijven als het over digitalisering gaat niet de meest innovatieve zijn, en nog graag teruggrijpen naar pen en papier. Met alle inefficiënties van dien. Mayker focust zich daarbij op het functioneel verbeteren van productieprocessen, terwijl apvine de technologie ontwikkelt op basis van het Mendix low-code platform. Samen brengen ze die low-code technologie naar de maakindustrie.

“Eigenlijk groeien de IT-wereld enerzijds en de OT van fabrieken en fabrieksprocessen steeds meer naar elkaar toe”, aldus apvine-founder Bart Claeys. “Door low-code technologie te gebruiken, die niet alleen te begrijpen is door de mensen op de werkvloer, maar ook ondersteund wordt door IT, zien we dat productiebedrijven vandaag veel sneller kunnen digitaliseren. Zo moeten ze geen dure pakketten aankopen, en vermijden ze dat operations zelf iets gaan bricoleren. Zo’n zogenaamd out-of-the-box (OOB) digital manufacturing execution system is weliswaar handig in te zetten, maar doorgaans moet je ’t dan ook voor alles gebruiken. Ja, je kan een standaardpakket hier en daar customizen, maar het blijft toch allemaal heel rigide. Bovendien heb je er vaak verschillende expertises voor nodig: iemand voor de infrastructuur, iemand voor de databases, iemand voor de back-end, iemand voor de front-end, en dan nog wellicht ook iemand voor connectiviteit.

“Waar wij op mikken of wat wij in de markt zetten, is een set een verschillende templates of modules, die enerzijds naadloos samenwerken en die elk op zich een specifiek proces digitaliseren. Het concept template wil zeggen dat er voldoende basisfunctionaliteit in zit, gebouwd met low-code technologie, waardoor het eenvoudig aan te passen is aan de specifieke processen van elke onderneming. Het is bij wijze van spreke expliciet gebouwd om aangepast te worden. Dat is volgens ons heel erg nodig, omdat elk productiebedrijf uniek is, met zijn eigen, unieke productieprocessen. Die kan je niet standaard gaan digitaliseren. Door klanten te gaan differentiëren, kunnen die klanten net snelheid maken. Omdat ze niet vasthangen aan de beperkingen waarmee een pakket altijd gepaard gaat. Bij low-code heb je bovendien niet al die verschillende expertises en skills nodig: één platform, en één persoon die dat op zich neemt. Met eventueel een goede supplier in de achtergrond.”

Productiebedrijven zijn – en ik durf dat gerust zeggen – vaak innovatie-avers. Wat wij proberen te doen, is innoveren binnen manufacturing.
Bart Claeys - founder apvine

Functionaliteit per functionaliteit

“Zo kan je in onze oplossing bijvoorbeeld een component hebben die specifiek gericht is op kwaliteitsmetingen, terwijl een ander meer focust op productieorders zelf, of checklijsten die operatoren begeleiden tijdens hun dagelijkse activiteiten”, vult Dider Kerckhof, digital manufacturing consultant bij Mayker, aan. “Dat soort composability lukt – zeker binnen manufacturing – heel goed met low-code. Het grote voordeel ten opzichte van standaardpakketten is net die flexibiliteit.

“Kijk, doorgaans gaan wij aan de slag voor bedrijven die al iets van oplossing hebben. Dan gaan wij nadenken over hoe we van die bestaande naar een nieuwe situatie kunnen gaan. Dat doen we door functionaliteit per functionaliteit te bekijken en de meest bruikbare over te zetten naar iets nieuws.

Innovatie-avers

“Wat wij proberen te doen, is innoveren binnen manufacturing”, gaat Claeys verder. “Productiebedrijven zijn – en ik durf dat gerust zeggen – vaak innovatie-avers. Ze produceren misschien wel zaken die innovatief zijn, maar de productieprocessen an sich en de opvolging ervan zijn dat een heel stuk minder. En dat terwijl het, zeker vandaag, cruciaal is om snelheid te kunnen blijven maken. Wat wij bijvoorbeeld vaak zien bij onze klanten is dat ze een basisproduct uitbrengen, en daar op basis van een roadmap regelmatig nieuwe features aan toevoegen. Maar naarmate dat product groter wordt en het aantal klanten toeneemt, nemen ook de problemen toe, want klant X gebruikt het product met die features, terwijl klant Y al een volgende update gebruikt. Zo rijdt een bedrijf zich vast en wordt het gedwongen grote structurele veranderingen door te voeren. Daarom geloven wij zo sterk in dat maatwerkprincipe: omdat de klant dan veel meer vrijheid flexibiliteit heeft bij het uitvoeren van die roadmap. Iedere klant bij ons heeft zijn eigen template, die hij zoveel mogelijk kan aanpassen – of door ons laten aanpassen. Zonder beperkingen.”

Samen bouwen aan iets

“Dat is zelfs het basisprincipe bij ons: we zullen de klant nooit vastrijden”, aldus Kerckhof. “Werkt die eenmaal met onze template, dan staat het hem vrij om op gelijk welk moment met een andere supplier in zee te gaan. Geen vendor lock-in bij ons dus. Die vrijheid sluit ook perfect aan bij het principe van low-code: die vrijheid sluit perfect aan bij low-code: je krijgt geen black-box oplossing, maar een oplossing die door de klant ten allen tijde aangepast kan worden door de klant. Je werkt ook niet met honderden configuratiesettings zoals in een standaardpakket … Daarom streven wij ook naar echte partnerships met onze klanten: we willen dat die echt met ons willen samenwerken, zodat we snelheid kunnen maken. We willen partner zijn en niet zozeer supplier: samen met de klant beginnen aan iets, daarop verder bouwen en dat product laten meegroeien. Zeker binnen manufacturing moet een oplossing schaalbaar zijn, omdat alles kan toenemen: de volumes, het aantal mensen, de complexiteit … Vergeet ook niet dat de lifecycle van producten veel korter is geworden. Je moet dus een oplossing hebben die gemaakt is om aangepast te kunnen worden, om te kunnen wijzigen met die continu veranderende producten.”

Mits een goede samenwerking met de klant zijn de voordelen van low-code echt wel navenant. Zeker als je als bedrijf binnen de maakindustrie wil groeien. En welk bedrijf wil dat niet?
Dider Kerckhof - digital manufacturing consultant Mayker

Maatwerk als the way to go

Als productiebedrijven vaak innovatie-avers zijn, hoe overtuigen apvine en Mayker die dan om een low-code oplossing te omarmen? “We zouden met die klanten in de eerste plaats geen gesprek hebben als ze diep van binnen niet beseffen dat het beter kan”, aldus Claeys. “En wat er beter kan, is dat er niet snel genoeg kan geschakeld worden, of dat er geen duidelijkheid is. Wat is de stand van zaken van een product in de supply chain? Waarom krijgen we geen bevestiging van de time to deliver? Enzovoort. Vaak hebben ze ook al eens geprobeerd bepaalde processen te digitaliseren, maar zonder veel efficiëntieresultaat of schaalbaarheid. Het is dus eigenlijk niet zozeer dat ze innovatie-avers zijn, eerder dat ze geen juiste oplossing voor hun problemen en uitdagingen vinden. En ons antwoord is eigenlijk altijd heel eenvoudig: maatwerk is the way to go.”

Vooroordelen wegwerken

“Onze grootste uitdaging is eigenlijk vooral klanten overtuigen dat low-code niet alleen voor eenvoudige oplossingen dient”, vult Kerckhof aan. “Dat is een perceptie die we moeten ontkrachten, zeker in een sector met vaak complexe machine en grote datasets. Low-code kan dat zeker aan, dus dat vooroordeel moeten we vaak nog uit de wereld helpen. Flexibiliteit, schaalbaarheid, snelheid van implementatie: mits een goede samenwerking met de klant zijn de voordelen van low-code echt wel navenant. Zeker als je als bedrijf binnen de maakindustrie wil groeien. En welk bedrijf wil dat niet?”