Dat de energietransitie en de strijd tegen de klimaatopwarming hot zijn, is een open deur intrappen. Dat tal van bedrijven uit Start-up Nation Israël daarin een pioniersrol spelen, is wellicht minder bekend. In de periode 2016-2022 groeide de climate tech sector in Israël met zomaar eventjes 60 procent. Vandaag telt het land ongeveer 850 climate tech start-ups. Een reden te meer om halsreikend uit te kijken naar de Tech & Innovation tour naar Tel Aviv die Bloovi midden oktober organiseert en die ook PLANETech World, wereldwijd de belangrijkste conferentie rond klimaattechnologie, aandoet.

Woestijnklimaat

De cijfers zijn ronduit om van te duizelen: anno 2023 telt Israël al meer dan 800 bedrijven die actief zijn in climate tech. In 2021 tekende de sector voor 14 procent van alle nieuwe start-ups die in het land het levenslicht zagen, en in de periode 2018-2022 vloeide er zomaar eventjes 6,6 miljard dollar aan investeringskapitaal naar klimaattechnologie. Dat Israël vandaag zo ver staat in de ontwikkeling van dit soort technologieën valt grotendeels historisch te verklaren. Het land beschikt amper over eigen zoetwaterbronnen of energiebronnen en heeft bovendien af te rekenen met een woestijnklimaat.

Israël zag zich dus al in de jaren vijftig en zestig gedwongen om zwaar in te zetten op allerlei innovatieve technologieën, onder meer in de landbouw. Gaande van waterbesparende druppelirrigatie over broeikassen tot zonneboilers. In een rapport van de Wereldbank klinkt het zo: ‘Israëlische boeren zijn daardoor in staat geweest om hun landbouwsysteem aan te passen aan het klimaat van hun land en te profiteren van de hitte in plaats van er het slachtoffer van te worden.’

Israël groeide uit tot een wereldleider op het gebied van water- en irrigatieoplossingen en precisielandbouw, waardoor het één van de weinige landen ter wereld is die woestijnvorming kon tegengegaan en er zelfs in slaagde duurzame landbouw te ontwikkelen in een kurkdroog klimaat.

brown deer on brown field during daytime
(Photographer: Avi Theret / Source: Unsplash)

Grootste ontziltingsfabriek ter wereld

Anno 2023 zijn er honderden Israëlische bedrijven aan de slag rond de meest uiteenlopende aspecten van duurzaamheid en milieutechnologie. Zo lopen Israëlische start-ups vandaag voorop in de energietransitie. Daarbij speelt artificiële intelligentie doorgaans een doorslaggevende rol, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de prestaties van zonnepanelen en andere systemen voor hernieuwbare energie optimaliseren.

Daarnaast pioniert het land ook op vlak van koolstoftechnologie, meer bepaald via onderzoek naar nieuwe, efficiënte technieken om koolstof op te vangen, te gebruiken voor nieuwe producten of op te slaan. Israël staat ook aan de wereldtop als het op wateroplossingen aankomt: waterschaarste vormt er al tientallen jaren een gigantisch probleem, maar innovatieve waterbeheerpraktijken hebben ervoor gezorgd dat het vandaag zelf een waterrijk land geworden is. Zo bouwden de Israëli’s bijna twee decennia geleden al de grootste ontziltingsfabriek voor zeewater ter wereld, gebaseerd op omgekeerde osmose. Ook afvalwater wordt er op grote schaal hergebruikt.

‘Start-up Nation’

Wie op zoek gaat naar de verklaringen voor de opvallende pioniersrol op vlak van klimaattechnologie komt haast automatisch uit bij een aantal factoren en bij een beleid dat Israël de voorbije jaren ook het predicaat ‘Start-up Nation’ opleverde.

In eerste instantie is er natuurlijk de bijzonder uitgesproken innovatiecultuur: het land staat al decennialang bekend om zijn ondernemersgeest en de bereidheid om risicos te nemen en te experimenteren met nieuwe ideeën. Niet zelden speelden de geopolitieke situatie én de uitbouw van een performant en hoogtechnologisch leger daarin een doorslaggevende rol.

Daarnaast telt Israël ook een aantal onderzoeksinstellingen van wereldklasse. Op aangeven van een sterk sturende overheid hebben zij bijgedragen tot de groei van een breed en sterk ecosyteem waarbinnen nieuwe beloftevolle start-ups die absolute voorloper zijn in climate tech zich heel snel kunnen ontwikkelen.

aerial view of city buildings during daytime
(Photographer: Sharaga Kopstein / Source: Unsplash)

Extra financiering

Niet geheel verrassend is de grootste uitdaging waarmee start-ups in die sector vandaag geconfronteerd worden de moeizame zoektocht naar extra financiering. Niet in het minst omdat de wereldwijde druk om met globale oplossingen te komen sterk is toegenomen. “Er is een dringende en immense vraag naar krediet om Israëlische klimaattechnologie-initiatieven te ondersteunen”, onderstreepte de Israëlische durfkapitalist Jonathan Benartzi onlangs in een interview met de technologiesite Ctech. “Vooral wanneer zij zich op de wereldmarkten wagen, in eerste instantie in de Verenigde Staten, is het verstrekken van financiële middelen voor deze projecten cruciaal,” klonk het.

Er is een dringende en immense vraag naar krediet om Israëlische klimaattechnologie-initiatieven te ondersteunen

De beste seriële ondernemers van Israël richten vandaag hun aandacht en expertise op het opkomende gebied van klimaattechnologie, waar hun vaardigheden en ervaring een grote rol kunnen spelen bij het opbouwen van impactvolle bedrijven. Klimaattechnologie omvat een breed scala aan disciplines, waaronder biologie, natuurkunde, scheikunde en uiteraard ook AI. Als gevolg daarvan vertonen ondernemers binnen dit domein een opmerkelijke diversiteit in hun achtergronden en expertise, waardoor ze een rijke schakering aan kennis en perspectieven samenbrengen.”

Om de waarschuwing van Benartzi even te kaderen: het totale bedrag aan VC-geld dat in Israël werd geïnvesteerd daalde vorig jaar met bijna de helft. Tegelijk zagen we nochtans dat de daling met amper 25 procent in het domein van klimaattechnologie veel minder uitgesproken was. Dat zegt veel over de verwachtingen én het potentieel van die sector.

Internationaal uithangbord voor climate tech

PLANETech World, dat dit jaar van 16 tot 19 oktober in Tel Aviv plaatsvindt, is hét Israëlische uithangbord voor alles wat met klimaattechnologie te maken heeft. Met 130 start-ups en een zeventigtal sprekers bouwt de conferentie aan een wereldwijd netwerk voor klimaattechnologie vernieuwers en zet het de rol die Israël op dit vlak speelt nadrukkelijk in de verf.

Israël engageerde er zich al eerder toe om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te worden, en gewezen premier Naftali Bennett - zelf ook een IT-ondernemer - sprak het voornemen uit om van ‘Start-up Nation’ te vervellen tot ‘Climate Innovation Nation’.


Wil ook jij met de Bloovi ondernemerscommunity mee naar Tel Aviv, inclusief een bezoek aan PLANETech World 2023? Schrijf je dan in voor de Tech & Innovation Tour die Bloovi organiseert van 17 tot en met 21 oktober 2023.