Het Nederlandse LiteBit is een van de grootste cryptobrokers in Europa: de ruim 1,5 miljoen bezoekers per maand kunnen op dit platform meer dan 56 cryptomunten tegen gunstige transactiekosten aankopen. Maar daar nemen Olivier van Duijn en zijn 50-koppige team geen genoegen mee. “We willen dé grootste partij van Europa worden.”

Olivier van Duijn kent één en ander van platformen: hij was ruim zeven jaar CEO van Marktplaats en general manager van ebay Benelux voor hij in 2019 de overstap maakte naar LiteBit, waar hij CEO werd. “Ik zag het als mijn persoonlijke missie een groot, Europees, vergund en veilig platform op te richten waar cryptomunten laagdrempelig konden worden verhandeld, onder meer via een goede app.”

Met succes, want LiteBit werd al twee jaar op rij uitgeroepen tot beste cryptobroker tijdens de CashCow Awards, waarbij zo’n 1200 beleggers hun stem kunnen uitbrengen.

Ik zag het als mijn persoonlijke missie een groot, Europees, vergund en veilig platform op te richten waar cryptomunten laagdrempelig konden worden verhandeld

Wat ons echt uniek maakt, is onze fysieke aanwezigheid”, gaat van Duijn verder. “Zo hebben we in tegenstelling tot andere brokers een live helpdesk, een directeur die heel zichtbaar is – ik dus – en een kantoor in Rotterdam met een publiek adres. Daarmee willen we niet alleen aangeven dat we als broker serieus genomen willen worden, maar dat we ook onze gebruikers serieus nemen. Zo werden we ook als eerste Nederlandse cryptopartij geregistreerd bij de Franse toezichthouder en zijn ook registraties in andere landen in voorbereiding.”

“Maar onze corebusiness is er uiteraard voor zorgen dat consumentenbeleggers gemakkelijk en veilig kunnen handelen in crypto. En die beleggers bevinden zich vooral in de Benelux, hoewel we ook actief zijn in andere landen. Laten we zeggen dat Europa onze doelgroep is (lacht). Grofweg kan je stellen dat we enerzijds jongeren aantrekken tussen 20 en 30 die meer geneigd zijn om te speculeren, anderzijds de 30-plussers die ook in andere producten beleggen, zoals aandelen, en zich dus eerder wat strategischer opstellen. Maar beide partijen hebben gemeen dat ze er in de eerste plaats iets aan willen verdienen natuurlijk.”

Cryptomunten als asset class

Olivier van Duijn spreekt van laagdrempeligheid. Betekent dit dan ook dat de drempelvrees bij consumenten verdwijnt of minstens kleiner wordt? “Absoluut”, beaamt hij, “het aantal mensen dat zich vandaag met crypto bezighoudt, is in vergelijking met twee à drie jaar geleden explosief gestegen. Dat komt natuurlijk ook doordat er – vooral sinds vorig jaar – veel bedrijven zijn ingestapt, omdat die het echt zijn gaan beschouwen als een asset class die de moeite van het investeren loont. Dat heeft het speelveld enorm veranderd en van crypto echt een markt gemaakt, in plaats van een spielerei voor consumenten.”

Het aantal mensen dat zich vandaag met crypto bezighoudt, is in vergelijking met twee à drie jaar geleden explosief gestegen

Merkwaardig genoeg lijkt die explosieve toename van gebruikers zich bijna alleen in het mannelijke segment te bevinden. “Ik weet ook niet hoe dat komt”, geeft van Duijn eerlijk toe. “Ik kan het net als jou alleen maar vaststellen. Het is ook niet aan aan LiteBit om daar iets aan te doen: wij zijn louter een onafhankelijk facilitator en geven toelichting over de verschillende munten.

We adviseren consumenten ook nooit om bepaalde munten wel of niet te kopen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, klaar. Maar om nog even verder te gaan op die vrouwenkwestie: misschien heeft het te maken met het feit dat handel in cryptomunten nog altijd relatief nieuw is, en dat mannen het leuker vinden om daar mee te gaan spelen (lacht). Ze houden misschien ook wat meer van risico op dat vlak. Want het valt inderdaad echt wel op dat meer dan 90 procent van onze consumentenbeleggers mannen zijn. Beleggen is dus nog steeds een mannenwereld. Maar nogmaals, ik heb daar niet echt een mening over. Ik kan het alleen maar vaststellen.”

Meer succes, grotere weerstand

Er komen met de regelmaat van de klok verontrustende signalen uit de wereld van de cryptomunt. Het ene moment hoor je dat Trump Bitcoins oplichterij vindt, het andere dat de voorzitter van het Centraal Planbureau (CPB) oproept om crypto currency te verbieden. Wat vindt Olivier van Duijn van die negatieve berichtgeving? “Dat alles wat nieuw is, altijd eerst gepaard gaat met wat argwaan en wrijving”, zegt hij erover. “Met de bitcoins, die in 2013 gelanceerd werden, was dat vanaf dag één het geval.

Ik houd geen rekening met het feit dat crypto zou verdwijnen, zoals sommigen voorspellen. Dat is wat mij betreft een gepasseerd station

Dat heeft vooral te maken met het feit dat het om een decentraal gegeven met waarde gaat dat door mensen getransfereerd kan worden. Daar hebben overheden, die liever alles centraal en overzichtelijk willen, het moeilijk mee. Daarom gaan ze er zich tegen verzetten, omdat ze daar veel minder hun monetaire beleid in kunnen voeren en er controle over houden. En omdat crypto zo groot wordt, wordt ook de weerstand alleen maar groter. Ik houd in elk geval geen rekening met het feit dat crypto zou verdwijnen, zoals sommigen voorspellen. Dat is wat mij betreft een gepasseerd station.”

Een bewijs daarvan lijkt het feit dat het congres van El Salvador de bitcoin onlangs goedkeurde als wettelijk betaalmiddel. Daarmee is dit het eerste land wereldwijd dat die stap zet. “Exact, en meer landen zullen volgen”, pikt de LiteBit-CEO in. “Zelfs de grootste bank van Amerika heeft onlangs een cryptofonds opgezet, en ook de Deutsche Bank is ermee bezig. Er zijn dus steeds meer partijen die zich op crypto focussen – ook traditionele beleggingsmaatschappijen. Het gaat hierbij vooral om vertrouwen in de asset die zich toch vrij stabiel toont en alleen maar in omvang en acceptatiegraad toeneemt.”

Drie golven om door te breken

“Vergeet ook niet dat crypto nog volop in ontwikkeling is: ik zie dat niet als iets dat klaar is, maar integendeel als iets dat pas aan de start staat. Momenteel zitten we wat mij betreft in een tweede fase. Aanvankelijk werden cryptomunten als tokens op blockchain gezet, wat een fantastische en vooral veilige technologie is – nog nooit heeft iemand de bitcoin kunnen hacken, wat gezien de waarde al door veel knappe koppen is geprobeerd.

Nu zie je daar ook al allerlei andere gedecentraliseerde financiële producten op verschijnen, zoals de non-fungible tokens of NFT’s, waardoor eigenaarschap kan gekoppeld worden aan digitale objecten, omdat de waarde ervan op de blockchain is vastgezet. Dat zijn alleen maar signalen dat er nog veel meer aankomt, zoals pakweg de waarde van vastgoed vastzetten of tokenizen en op die manier verhandelbaar maken, zodat er geen derde partij meer tussen hoeft te zitten. Je ziet nu die versnelling, dan komt er wat wetgeving en regularisatie die vertrouwen schept, bescherming biedt en een zekere vrijheid garandeert, en dan gaat het weer verder. Alleen gaat het sinds het afgelopen jaar wel heel snel en worden de verschillende partijen steeds meer zichtbaar.”

“Let wel, ik vind de bezorgdheden van sommige partijen niet onterecht: de uitwassen moeten zeker aangepakt worden. Maar wat ik vooral vaststel, is dat de ontwikkeling niet meer te stoppen is. Daar heeft corona en de toegenomen focus op digitalisering en thuiswerk overigens een belangrijke rol in gespeeld: platforms als het onze werden door die extra turbo veel drukker bezocht. Dan spreken we van omzetstijgingen in de dubbele cijfers. Maar het is vooral het vertrouwen van institutionele beleggers in cryptomunten geweest dat de doorslag heeft gegeven. Hoe dan ook: de crypotrein is vertrokken en niet meer tegen te houden.”