Enya Steenssens (PwC) en Jeroen Demeurisse (Dossche Mills)

Connecteren en co-creatie: daar komt het voor PwC zo'n beetje op neer. Het consultingbedrijf adviseert gevestigde bedrijven in hun corporate venturing strategie én ondersteunt start-ups in hun groei. Breng die twee diensten samen en je krijgt het Scale acceleratieprogramma dat sinds 2019 tweemaal per jaar wordt georganiseerd. Jonge bedrijven met groeiambities krijgen er masterclasses om hun positie in de markt te versterken, én worden gekoppeld aan stevige, gevestigde namen uit de branche. Omdat momenteel Scale AgriFoodTech loopt, polsen we bij corporate partner Dossche Mills waarom die precies deelneemt en hoe het met AgriTech en FoodTech staat in Europa.

Binnen Scale worden telkens tien Europese B2B tech start-ups die actief zijn in een specifieke branche of industrie en klaar zijn om te groeien en schalen, intensief begeleid. Dat gebeurt onder meer via interactieve (en virtuele) masterclasses, een-op-een support, inspirerende sessies en twee netwerkopportuniteiten. Grote bedrijven uit diezelfde tak krijgen de mogelijkheid in te tekenen als corporate partner van dit Scale-acceleratieprogramma.

“De connecties die we leggen tussen de deelnemende start-ups en onze klanten hebben in vorige Scale programma’s al meermaals geleid tot succesvolle samenwerkingen. De impact die we hier creëerden voor zowel start-ups als corporates is niet te onderschatten. En net die impact willen we vergroten door corporates de kans te geven om als partner op te treden in het programma”, vertelt Enya Steenssens, Startup Manager bij PwC.

Open innovatiestrategie

“Door dat te doen, krijgen die corporate partners toegang tot de interactieve groepstrainingen en inspirerende sessies”, verduidelijkt Enya Steenssens. “Dat laat hun team toe om nauw in contact te komen met de start-ups, hun uitdagingen, hun manier van denken en werken, enzovoort.”

“Ten tweede geeft het hen de kans de start-ups eerder te leren kennen, omdat ze niet moeten wachten op het externe pitch- en netwerkevent op het einde van het traject. Op dat event leert ons bredere netwerk de start-ups kennen en faciliteren we connecties tussen beiden.”

Corporate partners krijgen toegang tot de interactieve groepstrainingen en inspirerende sessies. Dat laat hun team toe om nauw in contact te komen met de start-ups

“Tenslotte zit ons team samen met de corporate partner tijdens een corporate venturing soundboardsessie, waarin we hun open innovatiestrategie, uitdagingen en doelen bespreken. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met wat andere spelers in de markt doen, en wat de best mogelijke set-up is om hun doelen te bereiken.”

Sneller anticiperen op aankomende trends

Een van die corporate partners die intekende op het huidige Scale AgriFoodTech-acceleratieprogramma is Dossche Mills, een van de grootste maalderijen van Europa en behoort tot de belangrijkste producenten en leveranciers van bakkerijgrondstoffen. Jaarlijks verwerkt het bedrijf meer dan één miljoen ton tarwe.

Duurzaamheid in de volledige waardeketen van tarwe is een van de belangrijkste projecten voor Dossche Mills”, vertelt Jeroen Demeurisse, R&D director bij Dossche Mills. “Als bloemmolen spelen we een voortrekkersrol en werken we samen met verschillende partijen in de agroketen aan een bevoorradingsketen voor duurzame graanproducten.”

“Concreet willen we door duurzame tarwe te ontwikkelen de CO2-voetafdruk van onze eindproducten met 50 procent reduceren tegen 2030. Om die duurzame waardeketen te doen werken, zullen echter heel wat nieuwe technologieën en processen nodig zijn, bijvoorbeeld rond traceerbaarheid, nieuwe teelttechnieken, CO₂ calculatie en certificering. Die technologieën worden nu al ontwikkeld, maar zitten vaak nog in een start-up fase.”

Concreet willen we door duurzame tarwe te ontwikkelen de CO2-voetafdruk van onze eindproducten met 50 procent reduceren tegen 2030

Een acceleratieprogramma als Scale AgriFoodTech geeft ons de opportuniteit in contact te komen met een deel van die nieuwe technologieën en ontwikkelaars. Bovendien leren we wat er leeft in de markt en kunnen we sneller anticiperen op aankomende trends. Met als extra troef de Europese focus van het programma: het blijft niet beperkt tot Belgische start-ups, deze editie bestond uit bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Bulgarije, Frankrijk, Nederland en Duitsland.”

Strategie exploiteren

“Een tweede reden om deel te nemen is het feit dat Dossche Mills zelf ook hard inzet op innovatie, onder meer via een eigen R&D-afdeling en een afdeling waar we focussen op hoog risicovol onderzoek op lange termijn”, gaat Jeroen Demeurisse verder.

“De dedicated teams binnen Dossche Mills werken heel gericht aan projecten rond het verduurzamen van de tarweketen, functionele bloemsoorten, gezonde voeding en technologieën voor het valoriseren van nevenstromen. We willen dan ook dat onze projectmanagers en innovatie-ingenieurs, maar eigenlijk het volledige projectteam een start-up mindset aanneemt bij die innovatieprojecten en ermee aan de slag gaat alsof ze er zelf in investeren.”

Scale AgriFoodTech event

“De Scale masterclasses van PwC die we dankzij onze partnership kunnen bijwonen zijn daarvoor het ideale middel. Zeker omdat ze inzichten geven die verder gaan dan wat iedereen doorgaans in zijn job uitoefent. Een innovatie-ingenieur vindt niet ‘zomaar iets uit’: hij of zij moet samen met het projectteam ook nadenken over een go-to-marketstrategie en IP-strategie, de businesscase op zich, de wetgeving… De masterclasses geven daar verdere verdieping in.”

En dat blijken niet de enige troeven van de masterclasses: ze gunnen als het ware een blik achter het gordijn. “Doordat we in de toekomst vaker willen samenwerken met start- en scale-ups, zijn die sessies de ideale manier om te leren wat er leeft binnen deze bedrijven, wat hun grootste bekommernissen zijn, wat ze als de grootste valkuilen zien, met welke corporates ze al samenwerken of willen samenwerken, enzovoort. Dit laat ons toe na te denken over welke rol wij hier als Dossche Mills in kunnen spelen en hoe we dat op de best mogelijke manier kunnen doen, zodat we uiteindelijk tot een win-win komen.”

Typische out-of-the-box mindset van start-ups

In het acceleratieprogramma is ook ruimte voor zogenaamde insightful sessions voorzien, waarin ideeën en inzichten worden gedeeld en gechallenged. Ook Dossche Mills geeft zelf zo’n sessie. “Meer bepaald over onze visie op de markt en dan specifiek de rol van duurzame tarwe in een duurzame voedselketen”, legt Jeroen Demeurisse uit.

“We hopen eerst en vooral dat de start-ups hier iets van opsteken en ermee aan de slag gaan, omdat dit mogelijk tot nieuwe technologieën kan leiden. Tegelijkertijd willen we kritische vragen voorgeschoteld krijgen, die voortkomen uit de typische out-of-the-box mindset van de start-ups. Op basis daarvan kunnen we sparren en tot eventuele nieuwe inzichten komen waar we mee aan de slag kunnen.”

Scale AgriFoodTech netwerkevent

“Ten slotte vermeld ik ook nog graag de netwerkevents: directe contacten zijn altijd een meerwaarde, want blijvender en diepgaander. Het laat ons als Dossche Mills toe om ons te profileren als duurzame partner, en om eventuele samenwerkingen aan te gaan met andere corporates en scale-ups. Ook al omdat er enorm veel beweegt in de wereld van agri tech en food tech. Bijvoorbeeld rond CO2-certificering, biostimulanten, meststoffen, specifieke sensoren, automatisatie, precisie landbouw, enzovoort.”

Op langere termijn willen we de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale voedingsketen versnellen

Verkennende gesprekken met start-ups

Het Scale AgriFoodTech-acceleratieprogramma loopt nog even, maar het lijkt ons opportuun om nu al even te polsen wat ze er concreet uit hopen te halen, en wat ze met die connecties willen bereiken. “Op langere termijn willen we de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale voedingsketen versnellen”, zegt de R&D director bij Dossche Mills daarover.

Een samenwerking met een van de start-ups binnen ons duurzame tarwe project zou dan ook een mooi resultaat zijn. Met een aantal start-ups lopen trouwens al verkennende gesprekken. Ook een samenwerking binnen een van onze andere R&D-projecten – bijvoorbeeld het valoriseren van nevenstromen – zou mooi meegenomen zijn.”

Een duurzame toekomst belangt ons allemaal aan

Verder hopen we dat het programma een eerste aanzet mag zijn naar een eigen corporate venturing strategie - en het bewijst tot op vandaag dat dit echt the way to go is - en dat we Dossche Mills echt op de kaart kunnen zetten als voortrekker van een duurzame voedselketen.”

“Aan die sustainable gedachte werken wij met PwC graag mee”, besluit Enya Steenssens. “Meer nog, dat is zelfs de voornaamste reden waarom we dit programma hebben opgezet. Omdat een duurzame toekomst ons allemaal aanbelangt.”