Het is niet evident om middenin een crisis op te roepen tot enthousiasme en ondernemerschap. Maar sta me toe om uit te pakken met een huizenhoog cliché: elke crisis is meteen ook een nieuwe kans.

Als ik kijk naar de realiteit van het ondernemen en investeren vandaag, denk ik: daar wil ik graag deel van uitmaken. Ik wil mee de toekomst vormgeven. En ik weet dat business angels in Vlaanderen en Europa er ook zo over denken: we moeten uit de crisis en naar een nieuwe ondernemerswereld - dynamischer en flexibeler dan ooit tevoren.

Dit is een pleidooi voor SLIM ondernemen en SLIM investeren, een oproep om op een moment dat de vertrouwde wereld wankelt de handschoen op te nemen en samen het ondernemende Vlaanderen van morgen te bouwen. Een jong en dynamisch land dat intelligentie en vernuft ziet als de motoren van de economie. Een Vlaanderen en een Europa waarin investeerders en ondernemers samen niet op de toekomst wachten, maar de toekomst zelf maken.

Dit is een pleidooi voor SLIM ondernemen en SLIM investeren, een oproep om op een moment dat de vertrouwde wereld wankelt de handschoen op te nemen en samen het ondernemende Vlaanderen van morgen te bouwen.

Eerst was er de sanitaire crisis en nu woedt er een verwarrende oorlog op het oude continent. Zekerheden en vaste waarden komen in het gedrang of verdwijnen. Tegelijk is onder druk van de klimaatcrisis de energietransitie op kruissnelheid gekomen en bepalen technologieën die we een paar jaar geleden niet eens mogelijk achtten hoe we leven en werken.

Deze crisissen zullen voorbijgaan. We mogen evenwel niet de fout maken te denken het economische klimaat weer als vanouds wordt. Wanneer binnen afzienbare tijd de wereld in kalmer vaarwater komt, tekent er zich een blijvend en fundamenteel ander speelveld af voor ondernemers en investeerders. We mogen niet wachten om te reageren, we moeten nu nadenken over hoe we morgen ondernemen.

Wanneer binnen afzienbare tijd de wereld in kalmer vaarwater komt, tekent er zich een blijvend en fundamenteel ander speelveld af voor ondernemers en investeerders. We mogen niet wachten om te reageren, we moeten nu nadenken over hoe we morgen ondernemen

De onderneming van de toekomst maakt het verschil op het vlak van intelligente technologie en doorgedreven kennis van de sector. Het grote gemeenschappelijk kenmerk van alle recentelijk opgestarte ondernemingen, is de hoge intelligentie van het product of dienst. Als je je vandaag wil onderscheiden, moet je SLIM zijn.

En dan heb ik het heus niet alleen over AI, al is dat niet meer weg te denken. De hele onderneming moet vernuftig zijn, informatie verzamelen en benutten en oplossingen bouwen die de uiterst complexe realiteit van vandaag helpen beheren en stroomlijnen. De eerstkomende jaren zullen er nieuwe en onvermoede mogelijkheden het licht zien.

De technologische doorbraken zorgen voor nieuwe opvattingen over ondernemen én over kapitaal! Want ook de toekomst van investeren zal SLIM zijn: de uitdagingen waar starters en jonge ondernemers voor staan, eisen ook intelligentie en inzicht van de business angels die samen met hen het avontuur aangaan om een bedrijf uit de grond te stampen. Onze starters en groeiers verwachten van business angels vandaag dan ook diezelfde intelligente aanpak en vakkennis.

Business angels moeten en kunnen een rol spelen in deze SLIMME starters en groeiers! Angels moeten de markt waarin jonge ondernemingen zich bewegen doorgronden en de best mogelijke SLIMME investering bieden: het gaat niet alleen om kapitaal - daar gaat het vaak zelfs in de eerste plaats niet om - het gaat om de grote toegevoegde waarde: het netwerk van de business angel, diens ervaring en concrete hands on inzet.

Angels weten dat opstarten hard labeur is, in goede tijden en in slechte tijden. Een veranderende omgeving vereist innovatie, innovatie vraagt op haar beurt een nieuwe manier van ondernemen en een nieuwe manier van ondernemen stuit op onbegrip van traditionele investeerders. Hier komen de business angels in het vizier: zij springen maar al te graag in de bres voor innovatie.

We zien een alsmaar groeiende en meer divers wordende groep van investeerders die deze ambitie mee waar maken. Zo willen we nog eens de nadruk leggen op de rol van vrouwelijke ondernemers en managers als business angel. Vrouwen gaan anders om met veranderende omstandigheden; ze kijken voorbij de cijfers en schetsen een helder beeld van de nieuwe realiteit, veeleer dan een strikt analytisch model. Ze zijn niet bang om emotionele en affectieve elementen in hun communicatie te leggen. Daardoor blijken ze vaak in staat om een weg in te slaan die niet evident of zelfs niet zichtbaar is in een klassieke analyse.

Om het werk van business angels optimaal te laten renderen, is er een netwerk nodig van organisaties die zorgen voor contacten tussen ondernemers en investeerders. Maar er is ook een grote rol weggelegd voor de overheid - met name de Vlaamse Overheid die de laatste decennia altijd een groot hart heeft gehad voor privé-investeerders en ook nu aan nieuwe initiatieven werkt. Een kader van subsidies, cofinanciering, maar ook opleiding en vorming, fijn afstellen van businessplannen en inschatting van groeiverwachting en analyse van markten.

Laten we met zijn allen de kansen scheppen én aangrijpen. Om het dynamisme van het Vlaamse jonge ondernemerschap te versterken, om de technologische toekomst tegemoet te gaan en om een compleet en inclusief landschap van ondernemen en investeren te creëren.