Ondernemers zijn gepassioneerde mensen die in de eerste plaats willen ondernemen: het is een cliché omdat het klopt. De keerzijde daarvan is wel dat ze door die focus op hun corebusiness vaak essentiële elementen als financiële opvolging en cashflowbeheer niet per se negeren, maar wel te weinig aandacht geven. Vanuit die vaststelling besloten Nicolas Giraud en Sven Moreels negen maanden geleden om CFOaaS op te starten, om van daaruit kmo’s te ondersteunen met financiële knowhow, zodat die stabieler kunnen groeien. Achter hun motieven is het niet lang zoeken: “We zijn allebei heel erg fan van ondernemerschap.”

Twaalf jaar ondernemerservaring

“Ik ben het bedrijf CFO-as-a-Service opgestart omdat ik mijn twaalf jaar ervaring als ondernemer ten dienste van andere organisaties wilde stellen”, aldus Nicolas Giraud, founder en managing partner van CFO-as-a-Service. “Ik heb namelijk verschillende bedrijven mee opgericht en helpen groeien, en had daarbij ook altijd de rol van CFO. Die finance ervaring binnen zowel start-ups als scale-ups wilde ik meenemen in dit nieuwe verhaal.”

“Mijn voornaamste betrachting daarbij: mijn ervaringen en expertise optimaal delen, zodat ondernemers niet steeds het wiel moeten heruitvinden. Ik ben dat freelance beginnen doen, in 2021 al, maar op een bepaald moment kwam het ondernemersbeestje in mij weer naar boven: waarom zou ik er niet meer mee doen, door het in een eigen onderneming in te bedden?”

Onze ambitie? We willen niet noodzakelijk de grootste worden, maar wel dé referentie voor start-ups en scale-ups.

“Bijgevolg heb ik negen maanden geleden de start-up CFOaaS opgericht, met Sven als mijn co-founder, die heel wat ervaring heeft in financiële analyse en administratie binnen kmo’s. Onze ambitie met het bedrijf? We willen niet noodzakelijk de grootste worden, maar wel dé referentie voor start-ups en scale-ups. We willen dat ondernemers spontaan aan ons denken als het over hun financiële huishouding gaat, en ons vervolgens contacteren.”

Nicolas Giraud

Niet bovenaan de prioriteitenlijst

“Je ziet zo vaak dat ondernemers heel goed zijn in wat ze doen, maar gewoon minder kaas hebben gegeten van wat daar bij komt kijken”, aldus Sven, “en dat zijn meestal zaken van financiële aard. En omdat ze daar minder affiniteit mee hebben, staan die zaken ook niet bovenaan hun prioriteitenlijst. Met vaak nefaste gevolgen voor de boekhouding.

“En dan komen wij met CFOaaS in the picture”, vult Nicolas aan. “Met als grote voordeel dat wij zelf ondernemers zijn en dus dezelfde taal spreken, omdat we even goed met onze botten in de modder staan en aan de kar moeten trekken. We weten wat de noden zijn, en kunnen daar bijgevolg perfect aan tegemoetkomen met onze diensten. En die diensten gaan zoveel verder dan louter ondersteuning. Kijk, veel start-ups en scale-ups hebben een boekhouder omdat ze bepaalde verplichtingen hebben: de BTW-aangifte, de opstelling van de jaarrekening, enzovoort. Maar als je het zo bekijkt, is dat gewoon boekhouding als een noodzakelijk kwaad, accountancy aan het einde van de ketting.”

Wij hebben het grote voordeel dat wij zelf ondernemers zijn en dus dezelfde taal spreken, omdat we even goed met onze botten in de modder staan en aan de kar moeten trekken.

“Wat wij doen, is finance veel meer aan het begin van de ketting zetten. Proactief kijken naar cijfers, naar cashflow, naar de verwachtingen voor de komende maanden. Zodat ondernemers echt kunnen anticiperen, bijvoorbeeld in de manier waarop ze hun onderneming gaan financieren. Terwijl een klassieke boekhouder naar de historische cijfers kijkt – het einde van de ketting – zijn die cijfers voor ons de basis om naar de toekomst te kijken en op basis van een lange termijn financieel plan met cashflow forecast de ondernemer te challengen: als je deze beslissing neemt, zal dat de impact zijn. Door een financieel model te bouwen dat de business strategie vertaalt in euro’s zijn wij veel meer businesspartner dan accountant van de ondernemer.

Hoe sneller wij in de ontwikkeling van de ondernemer kunnen bijspringen, hoe beter naar de toekomst toe voor diens onderneming. Daarom ligt onze focus - zij het niet exclusief - op start-ups en scale-ups.”

Sven Moreels

Stevige fundamenten

Zo’n lange termijn financieel plan kan voor de ondernemer een echte road map zijn. Nicolas: “Aangezien het gebaseerd is op een aantal assumpties of business drivers, kunnen we een analyse maken: als er als er een afwijking is ten opzichte van dat plan, hoe komt dat? Waar zit de oorzaak? En hoe kunnen we dat bijsturen? Dat doen we op basis van rapporteringen – maandelijks dan wel per kwartaal.

“Hoe we daarbij te werk gaan? We starten altijd met een intake, waarbij we de huidige situatie in kaart brengen en de boekhouding – die niet zelden wat verwaarloosd is, of toch niet 100 procent up-to-date – onder de loep nemen. We trekken dat dan eerst recht, want als je echt wil schalen met de onderneming, moeten de fundamenten stevig staan. Vervolgens maken we dan werk van die business planning en dat lange termijn financieel plan.”

Digitalisering

Tijdens die intake komt ook digitalisering aan bod. “Gezien de evolutie en snelheid daarvan is dat een must”, duidt Nicolas. “Wij polsen naar processen die al zijn geautomatiseerd, wijzen op laaghangend fruit op dat vlak, de nodige tools en software voor pakweg KPI’s. Zodat er niet enkel een zicht is op de cijfers wanneer de verplichte BTW aangifte wordt ingediend.”

Je kan het je als start-up of scale-up vandaag echt niet meer permitteren om vier maanden blind te varen. Dus proberen we dat zo snel mogelijk om te zetten naar digitale processen.

“Je kan het je als start-up of scale-up vandaag echt niet meer permitteren om vier maanden blind te varen. Dus proberen we dat zo snel mogelijk om te zetten naar digitale processen. Zeker omdat digitalisering, zeker binnen finance, alleen maar belangrijker zal worden. Zoals gezegd moet dat ook, want de tijd dat je kon wachten op de afsluiting van je boekjaar om echt een zicht te krijgen op je cijfers, die ligt achter ons: we gaan veel meer meer richting real-time. En dan kan je niet anders dan mee springen op die digitale trein.”

Dromen helpen vervullen

Tot slot willen we dit nog even aankaarten: op de homepage van de website van CFOaaS staat in het groot de baseline Helping Entrepreneurs Fulfill Their Dreams. Wat bedoelen de founders daar concreet mee? “Wel, dat we ondernemersdromen willen helpen waarmaken”, lacht Nicolas. “Niet allemaal natuurlijk, want dat is onmogelijk. Maar het is wel onze ambitie.”

“Vooral omdat we allebei heel erg fan zijn van ondernemerschap. In de eerste plaats omdat we zoals gezegd zelf ondernemers zijn, maar daarnaast omdat ondernemen dé manier is om toegevoegde waarde en werkgelegenheid te creëren. Dus hoe meer we ondernemers kunnen ondersteunen in het professionaliseren van het finance gedeelte van hun zaak, hoe groter de kans op succes van die ondernemer, en dus hoe groter de impact op de maatschappij.”