Samen met zijn echtgenote An-Katrien richtte Koen Breyne DRIVE2XL op, vanuit de drive om mensen en bij uitbreiding teams en organisaties weer in hun kracht te zetten. Ze moedigen hun klanten aan om weer in de driver seat van hun leven te gaan zitten en samen met hun collega’s in een heel constructieve dynamiek te groeien richting hetgeen hen energie geeft. Daarbij werken ze vooral rond motivaties, systemisch werk, innovatiecultuur, why en missie/visie.

Wat vind je zelf jouw belangrijkste (ondernemers)eigenschap?

Ik zie heel veel opportuniteiten en kansen, die ik op een doordachte manier wil omzetten in de praktijk door vaak via alternatieven te challengen. Die werk ik dan graag samen met anderen uit.

Welke kleine, alledaagse gebeurtenis kan jou blij maken?

Wij hebben het geluk in een bosrijk gebied te wonen. Daarin rondwandelen en pakweg een korenbloem of een nieuw bloempje zien, kan me heel gelukkig maken. En als ik tijdens diezelfde wandeling ook nog eens een hert te zien krijg, is het plaatje helemaal compleet!

Wat is je favoriete motto?

Verander wat je kan veranderen en aanvaard wat je niet kan veranderen. Een nogal pragmatische kijk op het leven met andere woorden.

In wie of wat heb je de laatste tijd geïnvesteerd?

Samen met mijn businesspartners heb ik het voorbije anderhalf jaar de businesscase uitgewerkt voor het nog te lanceren EQUISIL, een innovatief productgamma waarmee we de bioveiligheid in een paardenomgeving drastisch verhogen door het aanbrengen van een beschermingslaag die silliconen integreert met antimicrobiële technologie.

Is er iemand die je leven heeft bepaald? In welke zin?

Naast – uiteraard – mijn vrouw heeft professor Philippe Byosiere een belangrijke invloed op mijn leven. Hij dacht het heel boeiende FEELLEAP-paradigma uit, rond hersenspinsels en gedachten in het kader van innovatie en technologie. Heel vaak vertrekken we bij innovatie namelijk vanuit ideeën, maar eigenlijk gaat daar nog een heel proces aan vooraf, dat begint met een gedachte: you feel something, and then you need to take the leap.
Door zo’n gedachten te delen met anderen krijg je een interessante dynamiek die kan leiden tot innovaties, en door bewust naar die verschillende ontwikkelingsfases te kijken kan je het vliegwiel van vernieuwing aanzwengelen. Sinds ik mij hiervan bewust ben, zie ik dat paradigma overal terugkomen. Dit werkt zo inspirerend dat we het zelf toegepast hebben op EQUISIL en andere start-up ventures.

Wat zou een goede oude dag voor jou zijn?

Dat ik eigenlijk niet op pensioen moet gaan, maar kan blijven doen wat ik vandaag al doe en graag doe: mensen in hun kracht zetten, rekening houdend met hun motivaties, en hen aanmoedigen om hun gedachten om te durven zetten in ideeën en innovaties.